en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Byplanlegging - Master


Obligatoriske emner SP Semester
BYGMAS_1 Masteroppgave byplanlegging 30
1 2

Velg utveksling eller emner ved UiS i 3. semester

Spesialisering Sustainable Urban Development and Mobility SP Semester
BYG620_1 Byutviklingsprosjekt 7 10
1 2 4
BYG650_1 Praksis / studioarbeid 2 10
1 2 4
BYG655_1 Nye teknologier og ideer for bærekraftige by... 10
1 2 4
Spesialisering Urban Renewable Energy Solutions SP Semester
BYG655_1 Nye teknologier og ideer for bærekraftige by... 10
1 2 4
MEE100_1 Societal transition and transformation - Ener... 10
1 2 4
PET515_1 Energy, energy technologies, and energy syste... 10
1 2 4
Spesialisering Urban Safety and Resilience SP Semester
BYG655_1 Nye teknologier og ideer for bærekraftige by... 10
1 2 4
RAG510_1 Risiko, samfunn og styring 10
1 2 4
MSA265_1 Energy, Societal Safety and Sustainable Devel... 10
1 2 4
3. semester utveksling
U_M-BYUTV Utveksling - 30 SP  
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
BYG500_1 Plan- og Analysemetoder 10
2 3 4
BYG510_1 Stedsutvikling 10
2 3 4
BYG610_1 Bærekraftige byregioner 10
1 3 4
BYG640_1 Utvalgte temaer innen by og regional planlegg... 10
1 3 4
BYGMAS_1 Masteroppgave byplanlegging 30
1 2
Velg ett emne 1. semester SP Semester
MAF300_1 Numerisk modellering 10
2 3 4
MEE140_1 Philosophy of Science and Research Methods 10
2 3 4
Velg ett emne 2. semester SP Semester
MEE120_1 Energy and environmental politics and policy ... 10
1 3 4
SAM500_1 Infrastruktur og sårbarhet 10
1 3 4

Emner ved UiS eller utveksling 3. semester

Bærekraftig byutvikling og mobilitet SP Semester
BYG620_1 Byutviklingsprosjekt 7 10
1 2 4
BYG650_1 Praksis / studioarbeid 2 10
1 2 4
BYG655_1 Nye teknologier og ideer for bærekraftige by... 10
1 2 4
Fornybare energiløsninger SP Semester
BYG620_1 Byutviklingsprosjekt 7 10
1 2 4
BYG650_1 Praksis / studioarbeid 2 10
1 2 4
BYG655_1 Nye teknologier og ideer for bærekraftige by... 10
1 2 4
Sikkerhet og robusthet SP Semester
BYG655_1 Nye teknologier og ideer for bærekraftige by... 10
1 2 4
RAG500_1 Grunnleggende temaer innen risikostyring og r... 10
1 2 4
RAG510_1 Risiko, samfunn og styring 10
1 2 4
SAM520_1 Beredskapsanalyse og -planlegging 10
1 2 4
Andre valgemner 3. semester SP Semester
IND500_1 Investeringsanalyse 5
1 2 4
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 4
MEE140_1 Philosophy of Science and Research Methods 10
1 2 4
Utveksling 3. semester
U_M-BYUTV Utveksling - 30 SP  
1 2 4