en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anvendt Data Science, master


Obligatoriske emner SP Semester
APPMAS_1 Masteroppgave i Applied Data Science 30
1 2

3. semester ved UiS eller utveksling

Anbefalte valgemner 3. semester SP Semester
DAT530_1 Diskret simulering og ytelsesanalyse 10
1 2 4
DAT640_1 Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning 10
1 2 4
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 4
STA530_1 Statistisk læring 10
1 2 4
Andre valgemner 3. semester SP Semester
DAT510_1 Sikkerhet og sårbarhet i nettverk 10
1 2 4
DAT620_1 Prosjekt i datateknikk 10
1 2 4
3. semester utveksling
U_M-APPDAT Utveksling - 30 SP  
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
DAT540_1 Introduksjon til datavitenskap 10
2 3 4
MOD510_1 Modeling and Computational Engineering 10
2 3 4
STA500_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 2 10
2 3 4
DAT220_1 Databaser 10
1 3 4
DAT550_1 Datautvinning og dyplæring 10
1 3 4
ELE520_1 Maskinlæring 10
1 3 4
APPMAS_1 Masteroppgave i Applied Data Science 30
1 2

3. semester ved UiS eller utveksling

Anbefalte valgemner 3. semester SP Semester
DAT530_1 Diskret simulering og ytelsesanalyse 10
1 2 4
DAT640_1 Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning 10
1 2 4
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 4
STA530_1 Statistisk læring 10
1 2 4
Andre valgemner 3. semester SP Semester
DAT510_1 Sikkerhet og sårbarhet i nettverk 10
1 2 4
DAT620_1 Prosjekt i datateknikk 10
1 2 4
3. semester utveksling
U_M-APPDAT Utveksling - 30 SP  
1 2 4