en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anvendt Data Science, master

En mastergrad i Applied Data Science gjør deg kvalifisert for de mest krevende og interessante arbeidsoppgavene innenfor data analyse, smarte løsninger (som for eksempler i smarte byer, smart energi) og digitalisering.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Etter at studenten har fått opptak til det toårige masterprogrammet i Applied Data Science må studenten ta en test i programmering og systemadministrasjon. Dersom studenten får ikke bestått på testen, vil UiS tilby og oppfordre studenten til å gjennomføre et forberedende sommerkurs i programmering og systemadministrasjon. En prosjektrapport skal leveres inn etter kurset er ferdig. Formålet med kurset er at studentene skal bli best mulig forberedt til masterprogrammet.
Sommerkurset holdes sommeren før oppstart på masterprogrammet i Applied Data Science og består av to deler, hvorav en del er nettbasert og en del på campus. Mer informasjon om sommerkurset, inkludert timeplan, vil bli tilgjengelig på universitetets nettsider i januar 2019.
Universitetet i Stavanger anser det ikke nødvendig å tilby sommerkurs for de studenter som allerede har bestått følgende emner ved Universitetet i Stavanger:
  • 10 studiepoeng i programmering og minst 5 studiepoeng i operativsystemer

All undervisning foregår på engelsk. Studiet inneholder metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelor-studiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven. Det toårige masterstudiet i Applied Data Science gir 120 studiepoeng.
Studiet har metodeemner som bygger videre på matematikk, statistikk og grunnleggende programmering fra bachelorstudiet i ingeniør eller realfag. Studiet inneholder videregående statistikkemner og algoritmeemner, maskinlæring og databaser. Studiet ha fordypning i informasjonsgjenfinning, datautvinning og ytterligere fordypning i statistikk.

Hva kan du bli

Forskere og utviklere i Data Science etterspørres i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter der de finner beskjeftigelse er: Konsulentselskaper, telekommunikasjonsbedrifter, oljerelatert virksomhet, sykehus og andre offentlige etater. Vi møter digital teknologi overalt, og forskere og utviklere i data science er helt sentrale i å virkeliggjøre informasjonssamfunnet.

Fullført mastergrad i Applied Data Science gir grunnlag for opptak på PhD-studier innen informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres i henhold til fakultetets retningslinjer.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator: Nina Egeland, tlf. 51 83 27 84, e-post: n.egeland@uis.no