en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått forkurs for ingeniørutdanning skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
K1: ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i de fagområder som inngår i forkurset.
K2: Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.
K3: ha kunnskap om ingeniøryrket og forkursets relevans for dette og utdanningen.
Ferdigheter
F1: Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger.
F2: kunne reflektere over egen faglig ferdighet og kunne endre arbeidsmetoder under veiledning.
F3: kunne anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger. F4: kunne søke, behandle og vurdere informasjon kritisk
F5: beherske relevante faglige verktøy
F6: kunne anvende sin kompetanse fra forkurset på videre studier.
Generell kompetanse
G1: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.
G2: kunne utføre prosjektbasert arbeid.
G3: kunne gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.
G4: kunne videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse fra forkurset i ingeniørutdanning/maritim høgskoleutdanning.
G5: kunne arbeide både selvstendig og som deltaker i en gruppe G6: kunne formidle informasjon og kommunisere faglig