en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Realfagskurs vår

Universitetet i Stavanger tilbyr realfagskurs over ett år og et halvt år (kun vårsemesteret). Realfagskurset er for de som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og fysikk (1) fra videregående skole og pensum tilsvarer matematikk og fysikk fra videregående skole.
Med generell studiekompetanse og realfagskursene vil du være kvalifisert for opptak til Bachelor i ingeniørstudier og maritim høgskoleutdanning.
Kurset kan kombineres med jobb. Høy arbeidsinnsats og godt arbeid med fagene er en forutsetning for å lykkes.
Hvis du har yrkesfaglig utdanning, men mangler generell studiekompetanse kan du søke opptak til http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID=FORKURS for ingeniører for å kvalifisere deg foringeniørutdanning.
Eksamen
Eksamen avholdes ved UiS. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må dekkes av kandidaten selv. Ekstern eksamen må det søkes om på forhånd, og denne må betales av den enkelte kandidat.

Fagplan

Studiet består av 2 emner som går over ett semester.

Hva kan du bli

Realfagskurset, sammen med generell studiekompetanse, kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudiet i ingeniørfag , realfaglig fordypning og maritim høgskoleutdanning.

I kombinasjon med opptakskravene kvalifiserer realfagskurset for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning, men gir ikke anden kvalifikasjon.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51831700, E-mail: post-tn@uis.no