en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år


Obligatoriske emner SP Semester
ELE200_1 Elektroteknikk 2 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE210_1 Datamaskinarkitektur 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE380_1 Instrumenteringssystemer 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE300_1 Signaler og systemer 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ELE320_1 Reguleringsteknikk 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ELEBAC_1 Bacheloroppgave i elektroteknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
DAT250_1 Informasjons- og programvaresikkerhet 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
ELE340_1 Datamaskinkonstruksjon 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Annet valgemne 5. semester SP Semester
ELE610_1 Prosjekter i robotteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Utveksling 5. semester
U_B-ELEKTR Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Obligatoriske emner SP Semester
ING100_1 Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og ele... 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
RED101_1 Kjemi for data/elektro 5
2 3 4 5 6 7 8 9 10
RED102_1 Fysikk for data/elektro 5
2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAT110_1 Grunnleggende programmering 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
ELE100_1 Elektroteknikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
ELE200_1 Elektroteknikk 2 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE210_1 Datamaskinarkitektur 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE380_1 Instrumenteringssystemer 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE300_1 Signaler og systemer 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ELE320_1 Reguleringsteknikk 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ELEBAC_1 Bacheloroppgave i automatisering og elektroni... 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
DAT250_1 Informasjons- og programvaresikkerhet 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
ELE340_1 Datamaskinkonstruksjon 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Annet valgemne 5. semester SP Semester
ELE610_1 Prosjekter i robotteknikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Utveksling 5. semester
U_B-ELEKTR Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Obligatoriske emner SP Semester
ELE500_1 Signalbehandling 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ELE510_1 Bildebehandling og maskinsyn 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
STA500_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 2 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ELEMAS_1 Masteroppgave i robotteknologi og signalbehan... 30
1 2 5 6 7 8 9 10
Obligatoriske emner SP Semester
BIO110_1 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
ELE520_1 Maskinlæring 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
ELE600_1 Videregående reguleringsteknikk med robottek... 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
ELE640_1 Videregående signalbehandling 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE660_1 Prosjekt i helseteknologi 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE670_1 Medisinske bilder og signaler 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Velg 3 emner i 2. semester SP Semester
ELE520_1 Maskinlæring 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
ELE600_1 Videregående reguleringsteknikk med robottek... 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
ELE610_1 Prosjekter i robotteknikk 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
ELE650_1 Optimering med anvendelser 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Valgemner i 3. semester SP Semester
ELE620_1 Systemidentifikasjon 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE630_1 Prosjekt i automatisering og signalbehandling... 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE640_1 Videregående signalbehandling 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MOD510_1 Modeling and Computational Engineering 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Andre valgemner i 3. semester SP Semester
DAT530_1 Diskret simulering og ytelsesanalyse 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
DAT540_1 Introduksjon til datavitenskap 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Utveksling
U_M-ROBOT Utveksling - 30 SP  
1 2 4 5 6 7 8 9 10