en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført masterstudium i industriell økonomi skal ha følgende totale læringsutbytte:
Kunnskap
K1: Ha avansert kunnskap innenfor
En kandidat med fullført masterstudium i industriell økonomi skal ha følgende totale læringsutbytte:
Kunnskap
K1: Ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område.
K2: Ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.
K3: Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet.
K4: Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter
F1: Kan analysere tekniske og økonomiske problemer på en integrert måte.
F2: Kan evaluere beslutnings- og investeringsalternativer både i kommersielle og offentlige prosjekter.
F3: Kan utforme beslutningsgrunnlag og løsningsalternativer som kan kommuniseres mot ledere med både teknologi- og økonomibakgrunn.
F4: Kan tilrettelegge og gjennomføre innkjøpskontrakter i prosjekt og i andre organisasjoner (spesialisering kontrakt).
F5: Kan planlegge og gjennomføre oppfølging av prosjekt (spesialisering prosjektledelse).

Generell kompetanse
G1: Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
G2: Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
G3: Kan samarbeide i tverrfaglige miljø for løsning av teknisk/økonomiske utfordringer.
G4: Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.
G5: Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både til spesialister og til allmennheten.
G6: Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.
og spesialisert innsikt i et avgrenset område.
K2: Ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.
K3: Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet.
K4: Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
Ferdigheter
F1: Kan analysere tekniske og økonomiske problemer på en integrert måte.
F2: Kan evaluere beslutnings- og investeringsalternativer både i kommersielle og offentlige prosjekter.
F3: Kan utforme beslutningsgrunnlag og løsningsalternativer som kan kommuniseres mot ledere med både teknologi- og økonomibakgrunn.
F4: Kan tilrettelegge og gjennomføre innkjøpskontrakter i prosjekt og i andre organisasjoner (spesialisering kontrakt).
F5: Kan planlegge og gjennomføre oppfølging av prosjekt (spesialisering prosjektledelse).
Generell kompetanse
G1: Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
G2: Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
G3: Kan samarbeide i tverrfaglige miljø for løsning av teknisk/økonomiske utfordringer.
G4: Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.
G5: Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både til spesialister og til allmennheten.
G6: Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.