en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år

Målet for studiet er å utdanne studenter til master i teknologi/sivilingeniør med tverrfaglig kompetanse i teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk-administrative fag. Denne kompetansen vil komme til nytte både i næringslivet og i offentlig sektor.
Målgruppen for studiet er studenter som ønsker en sivilingeniørgrad hvor også økonomisk-administrative emner inngår som en viktig del av studiet. Alle retninger for treårig bachelorstudium i ingeniørfag kvalifiserer for opptak til det toårige masterprogrammet. Det er imidlertid et krav til kompetanse i bedriftsøkonomi og mikroøkonomi som enten må ha vært gjennomført som valgemner, eller som må tas som forkurs.
Målet for studiet er å utdanne studenter til master i teknologi / sivilingeniør med tverrfaglig kompetanse i teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk-administrative fag. Denne kompetanse vil komme til nytte både i næringslivet og i offentlig sektor.
Målgruppe for studiet er studenter som ønsker en sivilingeniør hvor også økonomisk-administrative fag inngår som en viktig del av studiet.

Rammeplan

"Rammeplan for ingeniørutdanning" skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå slik at utdanningen Bachelor og høgskolekandidat i ingeniørfag framstår som enhetlig og gjenkjennelig, uavhengig av institusjon. Rammeplanen skal også sikre at norsk grunnutdanning i ingeniørfag er på høyt internasjonalt nivå.

Fagplan

Studentene som tas opp til det femårige studiet i industriell økonomi, tar først en treårig bachelor i ingeniørfag før de fortsetter med den toårige masterutdanningen. 180 studiepoeng tilsvarer bachelordelen og 120 studiepoeng masterdelen.
Det toårige masterprogrammet i industriell økonomi er sammensatt av grunnleggende metodeemner (20 sp), andre fellesemner (10 sp), spesialisering i økonomi og ledelse (20 sp), ingeniørfaglig fordypning (20 sp), valgemner (20 sp) og masteroppgave (30 sp).

Grunnleggende metodeemner (G) (20sp)
STA500 Sannsynlighetsregning med statistikk 2 (Høst 10 sp)
Eller MØA145 Økonometri (Høst 10 sp)
IND520 Beslutningsanalyse med Excel (Vår 10 sp)

Andre fellesemner (F) (10sp)
IND510 Prosjektledelse 1 (Høst 5 sp)
IND500 Investeringsanalyse (Høst 5 sp)

I tillegg til grunnleggende metodeemner og andre fellesemner skal det velges tre kurspakker på til sammen 60 sp, hvor minimum en pakke må være ingeniørfaglig fordypning og minimum en pakke må være spesialisering i økonomi og ledelse.

Valgpakke ingeniørfaglig fordypning (I) (20 sp)
Det tas sikte på at fordypningen skal virke som en videreføring av den spesialiseringen som studentene har gjort i den tidligere bachelorutdanningen i ingeniørfag. Emnene blir normalt hentet fra de andre masterprogrammene i teknologi ved UiS.

Spesialisering (20sp)
Valg av fordypning og område for masteroppgaven gir profilen som studenten får på sitt vitnemål. Det er lagt til rette for følgende 5 spesialiseringer:

  • Kontraktsadministrasjon
  • Prosjektledelse
  • Entreprenørskap og teknologiledelse
  • Investering og finans
  • Risikostyring

For valg av emner som kreves for den enkelte spesialisering, se neste seksjon: «Studieplan 2018-2020 for industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.»
Emnene som inngår i spesialiseringsretningene tilbys også som valgemner.
Studenter kan dermed få opptil to spesialiseringer angitt på sitt vitnemål.
Studiet er i de to siste årene tverrfaglig, med kombinasjon av teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk-administrative fag. Det er da gode muligheter for sammensetting av individuelle planer. Studentene kan velge mellom de 5 spesialiseringsretningene. I ingeniør­faglig fordypning er det blant annet tilbud i risikostyring, drift og vedlikehold, datateknikk og petroleumsteknologi.
Her finner du skisser over studieplaner.

Hva kan du bli

Det er et klart behov både i privat næringsliv og offentlig sektor for teknologisk kompetanse i kombinasjon med økonomi og ledelse både i forhold til prosjekter og generell drift. Studiet i industriell økonomi gir denne kompetansen, med spesialiseringer i flere retninger både i forhold til økonomi og ledelse og ingeniørfaglig kompetanse.

Mastergraden gir også mulighet for å ta doktorgradsutdanning innen risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Kontaktinformasjon

Avdeling for teknisk - naturvitenskapelige fag, tlf. 51 83 17 15, e-post: iorp.service@uis.no