en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Datateknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år


Obligatoriske emner SP Semester
DAT200_1 Algoritmer og datastrukturer 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
DAT250_1 Informasjons- og programvaresikkerhet 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
DAT320_1 Operativsystemer og systemprogrammering 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
DAT220_1 Databaser 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
DAT230_1 Kommunikasjonsteknologi 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
DAT310_1 Webprogrammering 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
DATBAC_1 Bacheloroppgave i datateknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
DAT240_1 Videregående programmering 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
DAT300_1 Kommunikasjonsteknologi 2 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
ELE210_1 Datamaskinarkitektur 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre valgemner 5. semester SP Semester
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Utveksling 5. semester
U_B-DATA Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Obligatoriske emner SP Semester
DATMAS_1 Masteroppgave informasjonsteknologi - datatek... 30
1 2 5 6 7 8 9 10
Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS SP Semester
DAT530_1 Diskret simulering og ytelsesanalyse 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
DAT640_1 Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
DAT650_1 Blokkjedeteknologier 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE510_1 Bildebehandling og maskinsyn 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Andre valgemner 3. semester ved UiS SP Semester
DAT620_1 Prosjekt i datateknikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
3. semester utveksling
U_M-DATENG Utveksling - 30 SP  
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Obligatoriske emner SP Semester
ING100_1 Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og ele... 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
RED101_1 Kjemi for data/elektro 5
2 3 4 5 6 7 8 9 10
RED102_1 Fysikk for data/elektro 5
2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAT110_1 Grunnleggende programmering 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
DAT200_1 Algoritmer og datastrukturer 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
DAT250_1 Informasjons- og programvaresikkerhet 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
DAT320_1 Operativsystemer og systemprogrammering 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
DAT220_1 Databaser 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
DAT230_1 Kommunikasjonsteknologi 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
DAT310_1 Webprogrammering 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
DATBAC_1 Bacheloroppgave i datateknikk 20
1 2 3 4 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
DAT240_1 Videregående programmering 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
DAT300_1 Kommunikasjonsteknologi 2 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
ELE210_1 Datamaskinarkitektur 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Andre valgemner 5. semester SP Semester
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Utveksling 5. semester
U_B-DATA Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Obligatoriske emner SP Semester
DAT510_1 Sikkerhet og sårbarhet i nettverk 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAT610_1 Trådløs kommunikasjon 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAT520_1 Distribuerte systemer 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
DAT600_1 Algoritmeteori 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
DATMAS_1 Masteroppgave i datateknikk 30
1 2 5 6 7 8 9 10
Velg ett emne SP Semester
DAT500_1 Data-intensive systemer 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
ELE520_1 Maskinlæring 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS SP Semester
DAT530_1 Diskret simulering og ytelsesanalyse 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
DAT640_1 Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
DAT650_1 Blokkjedeteknologier 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
ELE510_1 Bildebehandling og maskinsyn 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Andre valgemner 3. semester ved UiS SP Semester
DAT620_1 Prosjekt i datateknikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
3. semester utveksling
U_M-DATENG Utveksling - 30 SP  
1 2 4 5 6 7 8 9 10