en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Målet for studiet er å utdanne studenter til master i teknologi / sivilingeniør med tverrfaglig kompetanse til å skape bærekraftige, sikre og robuste bysamfunn. Studiet integrerer tekniskkompetanse med formgivning og design samt samfunnsforståelse. Stedsforståelse og -analyse, byrom, områdeplanlegging, og stedsutvikling, samt vegplanlegging, bygningsfysikk og regional planlegging er sentrale tema. Studiet kompletterer masterstudiet i samfunnssikkerhet ved å legge vekt på å kunne skape bærekraftige og robuste infrastrukturer og bysamfunn i tillegg til et fokus på fornybar energi.

Rammeplan

"Rammeplan for ingeniørutdanning" skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå slik at utdanningen Bachelor og høgskolekandidat i ingeniørfag framstår som enhetlig og gjenkjennelig, uavhengig av institusjon. Rammeplanen skal også sikre at norsk grunnutdanning i ingeniørfag er på høyt internasjonalt nivå.

Fagplan

Mastergradsstudiet i byplanlegging baserer seg på 3+2 modellen. Det vil si at studentene først fullfører treårig bachelor i ingeniørfag innen bygg, studieretning byplanlegging, før de fortsetter med den toårige mastergradutdanningen. Mastergraden er internasjonal og undervises på engelsk. 180 studiepoeng tilsvarer bachelordelen og 120 studiepoeng masterdelen.
Her finner du skisser over studieplaner for bachelorprogram og for de siste to årene i masterprogrammet. Se også vår hjemmeside www.uis.no/urbandesign

Hva kan du bli

Studiets kombinasjon av teknologiske-, samfunnsvitenskapelige- og formgivingsemner vil gi studentene en bred kompetanse. Studiet gir et stort spekter av arbeidsmuligheter, både i store og små kommuner, andre offentlige etater, og i privat virksomhet, knyttet til utøvende fysisk planlegging, forvaltning, forskning og undervisning.

Mastergraden gir mulighet for å ta doktorgradsutdanning innen risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Kontaktinformasjon

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 15, E-mail: iorp.service@uis.no