en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Utvekslingssemester
5. semester

Opplegg for utvekslingen
I 5. semester på bachelorprogrammet i petroleumsteknologi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Dette semesteret har 20 studiepoeng valgemner og ett obligatorisk emne på 10 studiepoeng. Det obligatoriske emnet PET200 Produksjon av olje og gass må erstattes med tilsvarende emne ved det aktuelle universitetet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Planleggingen av utenlandsoppholdet bør starte i god tid. Ta kontakt med instituttadministrasjonen for å sikre deg at emnene du planlegger å ta i utlandet kan bli godkjent i henhold til studieplanen.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.
Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.
Det er også mulig med utenlandsopphold på ett semester ved andre institusjoner.
Dersom du velger et annet lærested enn de anbefalte, bør du sørge for at dette lærestedet tilbyr emner som er sidestilt med og kan erstatte det obligatoriske emnet i 5. semester, slik som hos de anbefalte lærestedene. Ta kontakt med instituttet i god tid for nærmere avtale om individuelle utdanningsløp.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner
Anita Malde Rasmussen
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: