en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag


Obligatoriske emner SP Semester
PET200_1 Produksjon av olje og gass 10
1 2 3 4 6
PETBAC_1 Bacheloroppgave petroleumsteknologi 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5
Anbefalte valgemner 4. og 5. semester SP Semester
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
MSK200_1 Materialteknologi 10
1 2 3 4 6
PET210_1 Bore- og brønnvæsker 10
1 2 3 4 6
Andre valgemner 5. semester SP Semester
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 3 4 6
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6
ENPP10_1 Praksisarbeid 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-PETROL Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6
PET100_1 Boring 10
1 2 4 5 6
PET110_1 Geofysikk og brønnlogging 10
1 2 3 5 6
PET120_1 Reservoarteknikk 10
1 2 3 5 6
PET200_1 Produksjon av olje og gass 10
1 2 3 4 6
PETBAC_1 Bacheloroppgave petroleumsteknologi 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5
Anbefalte valgemner 4. og 5. semester SP Semester
BYG140_1 Konstruksjonsmekanikk 1 10
1 2 3 5 6
ELE100_1 Elektroteknikk 1 10
1 2 3 5 6
KJE150_1 Generell kjemi 10
1 2 3 5 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
MSK200_1 Materialteknologi 10
1 2 3 4 6
PET210_1 Bore- og brønnvæsker 10
1 2 3 4 6
Andre valgemner 5. semester SP Semester
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 3 4 6
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6
MLJ560_1 Oljefelt produksjonskjemi 10
1 2 3 4 6
ENPP10_1 Praksisarbeid 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-PETROL Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6