en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag

Utvekslingssemester
5. semester

Opplegg for utvekslingen
I 5. semester på bachelorprogrammet i geovitenskap er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.
Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Studenter som ønsker å reise utenlands må ta kontakt med instituttet i god tid for nærmere avtale om individuelle utdanningsløp.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.
Noen av geologiemnene som er satt opp i studieplanen inneholder ekskursjoner/feltarbeid som er lagt til andre land.
Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.
Det er også mulig med utenlandsopphold på ett semester ved andre institusjoner.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Karina Sanni
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: