en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag


Obligatoriske emner SP Semester
GEOBAC_1 Bacheloroppgave petroleumsgeologi 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5
Anbefalte valgemner SP Semester
GEO230_1 Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne 5
1 2 4 5 6
GEO220_1 Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunns... 10
1 2 3 4 6
GEO260_1 Geologi seminar 10
1 2 4 5 6
GEO270_1 Petrologi 10
1 2 3 4 6
GEO290_1 Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasj... 10
1 2 3 4 6
Andre valgemner SP Semester
AG-210_1 UNIS: The Quarternary History of Svalbard 15
1 2 3 4 6
AG-211_1 UNIS: Arctic Marine Geology 15
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-PETGEO Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
GEO110_1 Sedimentologi og stratigrafi 10
1 2 4 5 6
GEO210_1 Strukturgeologi 10
1 2 4 5 6
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6
GEO240_1 Feltmetoder og geologisk kartlegging 10
1 2 3 5 6
PET110_1 Geofysikk og brønnlogging 10
1 2 3 5 6
PET120_1 Reservoarteknikk 10
1 2 3 5 6
GEOBAC_1 Bacheloroppgave petroleumsgeologi 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5
Anbefalte valgemner 4. og 5. semester SP Semester
GEO260_1 Introduksjon til geografiske informasjonssyst... 10
1 2 3 5 6
GEO220_1 Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunns... 10
1 2 3 4 6
GEO270_1 Petrologi 10
1 2 3 4 6
GEO290_1 Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasj... 10
1 2 3 4 6
Andre valgemner 5. semester SP Semester
AG-210_1 UNIS: The Quarternary History of Svalbard 15
1 2 3 4 6
AG-211_1 UNIS: Arctic Marine Geology 15
1 2 3 4 6
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 3 4 6
GEO230_1 Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne 5
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
PET100_1 Boring 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-PETGEO Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6