en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Utvekslingssemester
5. semester

Opplegg for utvekslingen
I 5. semester på bachelorprogrammet for ingeniørfag - maskin er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.
I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen maskin, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Det er satt opp 30 studiepoeng med valgemner i 5. semester. Dersom du planlegger videre masterstudier må du derimot sjekke om du får tatt de emnene du trenger for videre opptak. Vær oppmerksom på at emnet MAT300 Vektoranalyse gjerne er sterkt anbefalt eller obligatorisk ved opptak til enkelte mastergrader, og at emnet IND200 Økonomi og marked er opptakskrav til master i Industriell økonomi ved UiS.
Du kan reise på utveksling til et av partneruniversitetene i listen under, eller til et av universitetene i ECIU Tvillingprogrammet. Det er også mulig med utenlandsopphold på ett semester ved andre utdanningsinstitusjoner. Studenter som ønsker å reise utenlands må ta kontakt med instituttet for nærmere avtale om individuelle studieløp.

ECIU Tvillingprogrammet
UiS har et eget utvekslingsgprogram, ECIU Tvillingprogrammet, som er spesielt tilrettelagt for ingeniørstudenter i maskin. Et 'Tvilling-program' innebærer at du kan reise på utveksling til partneruniversitetene og ta emner som allerede er forhåndsgodkjente. Disse universitetene er med i ECIU Tvilling-programmet (det er satt av inntil 4 plasser for UiS ved hvert universitet):
  • Linköping University, Sverige (kun høstpakken)
  • Universidade de Aveiro, Portugal (emnepakkeneThermal Engineering og Sustainable Energy and Engineering)
  • University of Twente, Nederland (begge høstpakkene)
  • Kaunas University of Technology, Litauen (kun våren, tilbyr foreløpg ingen høstpakker)
  • Tecnólogico de Monterrey, Mexico

Følgende fag vil bli forhåndsgodkjent ved Tecnólogico de Monterrey under forutsetning av at de tilbys i høstsemesteret (studentene må ta 6 emner (totalt 48 units) =30 studiepoeng):
IN3027 : Tools for Lean Manufacturing
IN3043 : Quality Management Strategies
M3016 : Advanced Manufacturing
CD2006 : Forecasting for Decision Making
IN2022 : Optimization Models
IN2027 : Discrete Event Simulation
IN3015 : Integrated Manufacturing Systems


Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.
Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Sheryl Josdal
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: