en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk


Obligatoriske emner SP Semester
MSKBAC_1 Bacheloroppgave Maskin 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5
Anbefalte valgemner SP Semester
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6
MSK260_1 Produksjon og tilvirkningsteknikker 10
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
Andre relevante valgemner SP Semester
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
PET100_1 Boring 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-MASKIN Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
MSK200_1 Materialteknologi 10
1 2 4 5 6
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6
DAT110_1 Grunnleggende programmering 10
1 2 3 5 6
MSK210_1 Maskinkonstruksjon 10
1 2 3 5 6
MSK220_1 Produktutvikling og 3D modellering 10
1 2 3 5 6
MSKBAC_1 Bacheloroppgave Maskin 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6
MSK260_1 Produksjon og tilvirkningsteknikker 10
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
Andre relevante valgemner 5. semester SP Semester
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
PET100_1 Boring 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-MASKIN Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
FYS100_1 Mekanikk 10
2 3 4 5 6
ING120_1 Ingeniørfaglig innføringsemne - Maskin 10
2 3 4 5 6
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6
BYG140_1 Konstruksjonsmekanikk 1 10
1 3 4 5 6
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 3 4 5 6
MSK200_1 Materialteknologi 10
1 2 4 5 6
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6
DAT110_1 Grunnleggende programmering 10
1 2 3 5 6
MSK210_1 Maskinkonstruksjon 10
1 2 3 5 6
MSK220_1 Produktutvikling og 3D modellering 10
1 2 3 5 6
MSKBAC_1 Bacheloroppgave Maskin 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6
MSK260_1 Produksjon og tilvirkningsteknikker 10
1 2 3 4 6
BYG270_1 Praksis / Studioarbeid 1 10
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
Andre relevante valgemner 5. semester SP Semester
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
PET100_1 Boring 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-MASKIN Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6