en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Maskiningeniør, y-vei, bachelorstudiuim i ingeniørfag

Utvekslingssemester
5 semester

Opplegg for utvekslingen
I 5. semester på bachelorprogrammet i maskin y-vei er det satt opp 10 studiepoeng med valgemner og 20 studiepoeng med obligatorisk emner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet, men vi gjør oppmerksom på at studieplanen ikke er tilrettelagt for utveksling. Ved interesse for utveksling må du derfor ta kontakt tidlig. I utlandet må du velge emner som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, samt finne emner som kan erstatte de obligatoriske emnene på 20 studiepoeng i 5. semester. Emnene må være godkjent før du reiser ut. Det er viktig at emnene du tar i utlandet tilsvarer de obligatoriske emnene ved UiS, samtidig som andre emner du velger ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt. Dersom du planlegger videre masterstudier må du sjekke om du får tatt de emnene du trenger for videre opptak.
Studenter som ønsker å reise utenlands må ta kontakt med instituttet for nærmere avtale om individuelle studieløp.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.
Det er også mulig med utenlandsopphold på ett semester ved andre utdanningsinstitusjoner.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Sherly Josdal
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: