en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag


Obligatoriske emner SP Semester
KJE260_1 Kjemi- og miljøteknikk 10
1 2 3 4 6
KJEBAC_1 Bacheloroppgave Kjemi og miljø 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5

Valg av studieretning

Anbefalte valgemner SP Semester
BIO100_1 Cellebiologi 10
1 2 3 4 6
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 3 4 6
PET210_1 Bore- og brønnvæsker 10
1 2 3 4 6
Andre relevante valgemner SP Semester
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
PET200_1 Produksjon av olje og gass 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-KJEMIL Utveksling 5. semester - 20 SP (30 SP inklude...  
1 2 3 4 6
Anbefalte valgemner SP Semester
BIO100_1 Cellebiologi 10
1 2 3 4 6
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 3 4 6
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 6
Andre relevante valgemner SP Semester
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-KJEMIL Utveksling 5. semester - 20 SP (30 SP inklude...  
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
FYS100_1 Fysikk 10
1 2 4 5 6
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6
KJE200_1 Organisk kjemi 1 10
1 2 4 5 6
BIO200_1 Biokjemi 10
1 2 3 5 6
KJE240_1 Analytisk miljøkjemi 10
1 2 3 5 6
KJE260_1 Kjemi- og miljøteknikk 10
1 2 3 4 6
KJEBAC_1 Bacheloroppgave Kjemi og miljø 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5

Valg av studieretning

Anbefalt valgemne semester 4 SP Semester
DAT110_1 Grunnleggende programmering 10
1 2 3 5 6
FYS210_1 Fysikklaboratorium 10
1 2 3 5 6
MLJ550_1 Videregående organisk kjemi 10
1 2 3 5 6
Anbefalte valgemner SP Semester
BIO100_1 Cellebiologi 10
1 2 3 4 6
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 3 4 6
MLJ560_1 Oljefelt produksjonskjemi 10
1 2 3 4 6
PET210_1 Bore- og brønnvæsker 10
1 2 3 4 6
Andre relevante valgemner SP Semester
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
PET200_1 Produksjon av olje og gass 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-KJEMIL Utveksling 5. semester - 20 SP (30 SP inklude...  
1 2 3 4 6
Anbefalt valgemne semester 4 SP Semester
BYG102_1 Byggematerialer og geoteknikk 10
1 2 3 5 6
BYG125_1 Vann og avløp 10
1 2 3 5 6
DAT110_1 Grunnleggende programmering 10
1 2 3 5 6
Anbefalte valgemner SP Semester
BIO100_1 Cellebiologi 10
1 2 3 4 6
BYG120_1 Områdeplanlegging 10
1 2 3 4 6
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 6
Andre relevante valgemner SP Semester
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
MLJ560_1 Oljefelt produksjonskjemi 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-KJEMIL Utveksling 5. semester - 20 SP (30 SP inklude...  
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
ING140_1 Ingeniørfaglig innføringsemne - Kjemi og mi... 10
2 3 4 5 6
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
2 3 4 5 6
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6
KJE150_1 Generell kjemi 10
1 3 4 5 6
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 3 4 5 6
FYS100_1 Mekanikk 10
1 2 4 5 6
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6
KJE200_1 Organisk kjemi 1 10
1 2 4 5 6
BIO200_1 Biokjemi 10
1 2 3 5 6
KJE240_1 Analytisk miljøkjemi 10
1 2 3 5 6
KJE260_1 Kjemi- og miljøteknikk 10
1 2 3 4 6
KJEBAC_1 Bacheloroppgave Kjemi og miljø 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5

Valg av studieretning

Anbefalt valgemne semester 4 SP Semester
DAT110_1 Grunnleggende programmering 10
1 2 3 5 6
FYS210_1 Fysikklaboratorium 10
1 2 3 5 6
MLJ550_1 Videregående organisk kjemi 10
1 2 3 5 6
Anbefalte valgemner SP Semester
BIO100_1 Cellebiologi 10
1 2 3 4 6
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 3 4 6
MLJ560_1 Oljefelt produksjonskjemi 10
1 2 3 4 6
PET210_1 Bore- og brønnvæsker 10
1 2 3 4 6
Andre relevante valgemner SP Semester
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
PET200_1 Produksjon av olje og gass 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-KJEMIL Utveksling 5. semester - 20 SP (30 SP inklude...  
1 2 3 4 6
Anbefalt valgemne semester 4 SP Semester
BYG102_1 Byggematerialer og geoteknikk 10
1 2 3 5 6
BYG125_1 Vann og avløp 10
1 2 3 5 6
DAT110_1 Grunnleggende programmering 10
1 2 3 5 6
Anbefalte valgemner SP Semester
BIO100_1 Cellebiologi 10
1 2 3 4 6
BYG120_1 Områdeplanlegging 10
1 2 3 4 6
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6
MAF300_1 Numerisk modellering 10
1 2 3 4 6
Andre relevante valgemner SP Semester
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
MLJ560_1 Oljefelt produksjonskjemi 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-KJEMIL Utveksling 5. semester - 20 SP (30 SP inklude...  
1 2 3 4 6