en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Geo- og energiressurser, bachelor i ingeniørfag

Utvekslingssemester
5. semester

Opplegg for utvekslingen
I 5. semester på bachelorprogrammet i geo- og energiressurser er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.
Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Faglig anbefalte læresteder:
- The University of Adelaide, Australia (Anbefalt for fordypning1, 2, 3 og 4)
- University of Houston , USA (Anbefalt for fordypning 1, 2, 3 og 4)
- California State University Los Angeles , USA (Anbefalt for fordypning 1, 3, 4)
- Colorado School of Mines, USA (Anbefalt for fordypning 1, 2 og 3)
- CSU Bakersfield , USA (Anbefalt for fordypning 1, 2, 3 og 4)
- University of North Dakota, USA (Anbefalt for fordypning 1, 2, 3 og 4)
- The University of Western Australia, Australia (Anbefalt for fordypning 1, 3 og 4)
- Uppsala Universitet, Sverige

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.
Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Geolologisk feltkurs i Frankrike
Studenter som går på bachelor i geo- og energiressurser kan søke om å delta kurset: Geological Field School ved UniLaSalle i Frankrike. Dette kurset gir 10 studiepoeng og kan tas som et valgemne i graden. Kurset avholdes normalt i mai og juni hvert år, og en må søke om opptak via Internasjonalt kontor ved UiS innen 15. februar det året en planlegger å reise.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Karina Sanni
Generelle sørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: