en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Geo- og energiressurser, bachelor i ingeniørfag


Obligatoriske emner SP Semester
FYS100_1 Mekanikk 10
2 3 4 5 6
ING130_1 Ingeniørfaglig innføringsemne - Energiressu... 10
2 3 4 5 6
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6
GEO100_1 Jord, energi og klima 10
1 3 4 5 6
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 3 4 5 6
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6
GEO130_1 Geofysikk 10
1 2 3 5 6
GEO140_1 Fluidstrøm i porøse medier 10
1 2 3 5 6
GEO150_1 Energiressurser 10
1 2 3 5 6
GEOBAC_1 Bacheloroppgave petroleumsgeologi 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5

Valg av studieorientert retning 3. semester

Geovitenskapelig orientert retning SP Semester
GEO110_1 Sedimentologi og stratigrafi 10
1 2 4 5 6
GEO210_1 Strukturgeologi 10
1 2 4 5 6
Teknologiorientert retning SP Semester
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6
GEO120_1 Sedimentologi og strukturgeologi 10
1 2 4 5 6

Valg av studiefordypning eller utveksling 5. semester

Anbefalte valgemner SP Semester
GEO220_1 Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunns... 10
1 2 3 4 6
GEO240_1 Feltmetoder og geologisk kartlegging 10
1 2 3 4 6
GEO260_1 Introduksjon til geografiske informasjonssyst... 10
1 2 3 4 6
GEO270_1 Petrologi 10
1 2 3 4 6
Andre valgemner SP Semester
GEO230_1 Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne 5
1 2 3 4 6
Obligatorisk emne SP Semester
GEO220_1 Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunns... 10
1 2 3 4 6
Valgbare emner SP Semester
ENP130_1 Geotermisk energi 10
1 2 3 4 6
ENP140_1 Praktiske beregningsmetoder for ingeniører 10
1 2 3 4 6
PET210_1 Bore- og brønnvæsker 10
1 2 3 4 6
Obligatorisk emne SP Semester
GEO260_1 Introduksjon til geografiske informasjonssyst... 10
1 2 3 4 6
Valgbare emner SP Semester
MAF300_1 Numerisk modellering 10
1 2 3 4 6
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
Anbefalte valgemner SP Semester
BSA230_1 Politikk, beslutninger og risiko 10
1 2 3 4 6
GEO230_1 Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne 5
1 2 3 4 6
GEO260_1 Introduksjon til geografiske informasjonssyst... 10
1 2 3 4 6
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
Andre valgemner SP Semester
GEO220_1 Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunns... 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-GEONRG Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6