en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag

Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.
Femte semester på bachelorprogrammet i energi- og petroleumsteknologi er tilrettelagt for utveksling. Dette semesteret har f.o.m. høsten 2022 kun valgemner (30 studiepoeng). I utlandet må du velge relevante emner tilsvarende fordypning innen ditt fagområde. Disse emnene må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Anbefalt utreisesemester: 5. semester
Søknadsfrist: 1. september for vårsemesteret / 1. februar for høstsemesteret

Faglig anbefalte læresteder:
  • Montanuniversität Leoben, Østerrike – Erasmus avtale (2 plasser)
  • University of North Dakota, USA
  • Colorado School of Mines, USA
  • University of Houston, USA
  • University of Adelaide, Australia
  • The University of Western Australia, Australia

Det er også mulig å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard, UNIS.
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er med i et Nordisk nettverk av tekniske universiteter, sjekk muligheter for utveksling i Norden: http://nordtek.net/member-universities/
Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner
Anita Malde Rasmussen
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: