en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag


Obligatoriske emner SP Semester
ELEBAC_1 Bacheloroppgave i elektroteknikk 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5

Anbefalte valgemner eller utveksling 5. semester

Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
DAT250_1 Informasjons- og programvaresikkerhet 10
1 2 3 4 6
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6
ELE340_1 Datamaskinkonstruksjon 10
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
Annet valgemne 5. semester SP Semester
ELE610_1 Prosjekter i robotteknikk 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-ELEKTR Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
ELE200_1 Elektroteknikk 2 10
1 2 4 5 6
ELE210_1 Datamaskinarkitektur 10
1 2 4 5 6
ELE380_1 Instrumenteringssystemer 10
1 2 4 5 6
ELE300_1 Signaler og systemer 10
1 2 3 5 6
ELE320_1 Reguleringsteknikk 10
1 2 3 5 6
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6
ELEBAC_1 Bacheloroppgave i elektroteknikk 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5

Anbefalte valgemner eller utveksling 5. semester

Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
DAT250_1 Informasjons- og programvaresikkerhet 10
1 2 3 4 6
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6
ELE340_1 Datamaskinkonstruksjon 10
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
Annet valgemne 5. semester SP Semester
ELE610_1 Prosjekter i robotteknikk 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-ELEKTR Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
ING100_1 Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og ele... 10
2 3 4 5 6
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6
RED101_1 Kjemi for data/elektro 5
2 3 4 5 6
RED102_1 Fysikk for data/elektro 5
2 3 4 5 6
DAT110_1 Grunnleggende programmering 10
1 3 4 5 6
ELE100_1 Elektroteknikk 1 10
1 3 4 5 6
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6
ELE200_1 Elektroteknikk 2 10
1 2 4 5 6
ELE210_1 Datamaskinarkitektur 10
1 2 4 5 6
ELE380_1 Instrumenteringssystemer 10
1 2 4 5 6
ELE300_1 Signaler og systemer 10
1 2 3 5 6
ELE320_1 Reguleringsteknikk 10
1 2 3 5 6
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6
ELEBAC_1 Bacheloroppgave i automatisering og elektroni... 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5

Anbefalte valgemner eller utveksling 5. semester

Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
DAT250_1 Informasjons- og programvaresikkerhet 10
1 2 3 4 6
ELE310_1 Styringsteknikk 10
1 2 3 4 6
ELE340_1 Datamaskinkonstruksjon 10
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
Annet valgemne 5. semester SP Semester
ELE610_1 Prosjekter i robotteknikk 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-ELEKTR Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6