en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Utvekslingssemester
5. semester

Opplegg for utvekslingen
I 5. semester på bachelorprogrammet i automatisering og elektronikkdesign y-vei er det satt opp 10 studiepoeng med valgemner og 20 studiepoeng med obligatorisk emner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet, men vi gjør deg oppmerksom på at studieplanen ikke er tilrettelagt for utveksling. Ved interesse for utveksling må du derfor ta kontakt tidlig. I utlandet må du velge emner som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, samt finne emner som kan erstatte de obligatoriske emnene på 20 studiepoeng i 5. semester. Emnene må være godkjent før du reiser ut. Det er viktig at emnene du tar i utlandet tilsvarer de obligatoriske emnene ved UiS, samtidig som andre emner du velger ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Patricia Retamal
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: