en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag

Utvekslingssemester
5 semester
Opplegg for utvekslingen
For studenter som er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefales det et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Planleggingen bør starte i god tid. Søknadsfrist for utveksling til utlandet er 1. februar for høstsemesteret / 1. september for vårsemesteret.
I 5. semester på bachelorprogrammet i datateknologi er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge emner som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjent før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Andre faglig anbefalte læresteder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er med i et Nordisk nettverk av tekniske universiteter, sjekk muligheter for utveksling i Norden: http://nordtek.net/member-universities/
Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Nina Egeland
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: