en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag


Obligatoriske emner SP Semester
DATBAC_1 Bacheloroppgave i datateknikk 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5

Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
DAT300_1 Kommunikasjonsteknologi 2 10
1 2 3 4 6
DAT320_1 Operativsystemer og Systemprogrammering 10
1 2 3 4 6
ELE210_1 Datamaskinarkitektur 10
1 2 3 4 6
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 3 4 6
Andre valgemner 5. semester SP Semester
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
Utveksling i 5. termin
U_B-DATA Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
DAT200_1 Algoritmer og datastrukturer 10
1 2 4 5 6
DAT250_1 Informasjons- og programvaresikkerhet 10
1 2 4 5 6
DAT320_1 Operativsystemer og systemprogrammering 10
1 2 4 5 6
DAT220_1 Databaser 10
1 2 3 5 6
DAT230_1 Kommunikasjonsteknologi 1 10
1 2 3 5 6
DAT310_1 Webprogrammering 10
1 2 3 5 6
DATBAC_1 Bacheloroppgave i datateknikk 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5

Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
DAT240_1 Videregående programmering 10
1 2 3 4 6
DAT300_1 Kommunikasjonsteknologi 2 10
1 2 3 4 6
ELE210_1 Datamaskinarkitektur 10
1 2 3 4 6
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 3 4 6
Andre valgemner 5. semester SP Semester
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-DATA Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
ING100_1 Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og ele... 10
2 3 4 5 6
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6
RED101_1 Kjemi for data/elektro 5
2 3 4 5 6
RED102_1 Fysikk for data/elektro 5
2 3 4 5 6
DAT110_1 Grunnleggende programmering 10
1 3 4 5 6
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 3 4 5 6
DAT200_1 Algoritmer og datastrukturer 10
1 2 4 5 6
DAT250_1 Informasjons- og programvaresikkerhet 10
1 2 4 5 6
DAT320_1 Operativsystemer og systemprogrammering 10
1 2 4 5 6
DAT220_1 Databaser 10
1 2 3 5 6
DAT230_1 Kommunikasjonsteknologi 1 10
1 2 3 5 6
DAT310_1 Webprogrammering 10
1 2 3 5 6
DATBAC_1 Bacheloroppgave i datateknikk 20
1 2 3 4
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5

Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
DAT240_1 Videregående programmering 10
1 2 3 4 6
DAT300_1 Kommunikasjonsteknologi 2 10
1 2 3 4 6
ELE210_1 Datamaskinarkitektur 10
1 2 3 4 6
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 3 4 6
Andre valgemner 5. semester SP Semester
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-DATA Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6