en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Utvekslingssemester
5 semester
Opplegg for utvekslingen
Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. UiS ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved ett av de universitetene som universitetet har avtale med.
Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.

Byplanlegging/Teknisk planlegging:
Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet er med i nordisk nettverk som legger til rette for utveksling i Norden. Flere studenter har vært på utveksling til San Diego State University, USA, Queensland University of Technology, Universidad Politechnica de Valencia og Aalborg Universitet. Tilrettelegging av tilbud mht. internasjonalisering bør primært finne sted i 5. semester. Studenter som ønsker å reise utenlands, må ta kontakt med instituttet for nærmere avtale om individuelle utdanningsplaner.

Konstruksjonsteknikk:
I 5. semester er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Byplanlegging og teknisk planlegging: Stine Thu Johannessen
Konstruksjonsteknikk: Sherly Josdal
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: