en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Utvekslingssemester
5. semester

Opplegg for utvekslingen
Studieretningene byplanlegging og teknisk planlegging (ISØP)

I 5. semester på bachelorprogrammet i bygg - byplanlegging og teknisk planlegging er det satt opp 30 studiepoeng valgemner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Av utvekslingsavtalene listet under er følgende mest aktuelle for disse studieretningene:
 • Aalborg Universitet, Danmark
 • Newcastle University, Storbritannia
 • Queensland University of Technology, Australia
 • Griffith University, Brisbane, Australia
 • San Diego State University, San Diego, USA


Opplegg for utvekslingen
Studieretning konstruksjonsteknikk (IMBM)
I studieplanen for 5. semester er det lagt inn valgfrie emner. Det betyr at emnene som velges ved utvekslingsopphold ikke trenger å samsvare med emnene som tilbys ved UiS det aktuelle semesteret, så lenge de er relevante for graden og ikke overlapper med emner man har tatt i 1.-4. semester.Dersom du planlegger videre masterstudier må du sjekke om du har tatt de emnene du trenger for videre opptak. Merk at emnet MAT300 Vektoranalyse gjerne er sterkt anbefalt eller obligatorisk ved opptak til enkelte mastergrader, og at emnet IND200 Økonomi og marked er opptakskrav til master i Industriell økonomi ved UiS.

Av utvekslingsavtalene listet under er følgende mest aktuelle for denne studieretningen:
 • Newcastle University, England
 • Czech Technical University, Tsjekkia
 • Griffith University, Australia
 • Queensland University of Technology, Australia
 • University of Adelaide, Australia
 • California State University Los Angeles, USA
 • Colorado School of Mines, USA


Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.
Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Byplanlegging og teknisk planlegging: Stine Thu Johannessen
Konstruksjonsteknikk: Sheryl Josdal

Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: