en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag


Obligatoriske fellesemner SP Semester
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5

Valg av studieretning

Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner SP Semester
BYGBBAC_1 Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging 20
1 2 3 4
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6
BYG240_1 Byregionen 10
1 2 3 4 6
BYG260_1 Byutviklingsprosjekt 1 10
1 2 3 4 6
BYG270_1 Praksis / Studioarbeid 10
1 2 3 4 6
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-BYGG Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Teknisk planlegging - Obligatoriske emner SP Semester
BYGTBAC_1 Bacheloroppgave i Bygg - Teknisk planlegging 20
1 2 3 4
Valg av 30 sp emner i 5. semester SP Semester
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 3 4 6
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6
BYG240_1 Byregionen 10
1 2 3 4 6
BYG270_1 Praksis / Studioarbeid 10
1 2 3 4 6
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-BYGG Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner SP Semester
BYGKBAC_1 Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk 20
1 2 3 4
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6
BYG280_1 Konstruksjonslære 10
1 2 3 4 6
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6
Andre valgemner 5. semester SP Semester
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 3 4 6
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-BYGG Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Obligatoriske fellesemner SP Semester
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5

Valg av studieretning

Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner SP Semester
BYG120_1 Områdeplanlegging 10
1 2 4 5 6
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 4 5 6
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6
BYG215_1 Kulturmiljø og byutvikling 10
1 2 3 5 6
BYGBBAC_1 Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging 20
1 2 3 4
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6
BYG240_1 Byregionen 10
1 2 3 4 6
BYG260_1 Byutviklingsprosjekt 1 10
1 2 3 4 6
BYG270_1 Praksis / Studioarbeid 10
1 2 3 4 6
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-BYGG Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Teknisk planlegging - Obligatoriske emner SP Semester
BYG120_1 Områdeplanlegging 10
1 2 4 5 6
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 4 5 6
BYG125_1 Vann og avløp 10
1 2 3 5 6
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6
BYGTBAC_1 Bacheloroppgave i Bygg - Teknisk planlegging 20
1 2 3 4
Valg av 30 sp emner i 5. semester SP Semester
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 3 4 6
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6
BYG240_1 Byregionen 10
1 2 3 4 6
BYG270_1 Praksis / Studioarbeid 10
1 2 3 4 6
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-BYGG Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner SP Semester
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 4 5 6
BYG205_1 Konstruksjonsmekanikk 2 10
1 2 4 5 6
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6
BYG220_1 Betongkonstruksjoner 10
1 2 3 5 6
BYGKBAC_1 Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk 20
1 2 3 4
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6
BYG280_1 Konstruksjonslære 10
1 2 3 4 6
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6
Andre valgemner 5. semester SP Semester
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 3 4 6
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-BYGG Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Obligatoriske fellesemner SP Semester
FYS100_1 Mekanikk 10
2 3 4 5 6
ING110_1 Ingeniørfaglig innføring - Bygg 10
2 3 4 5 6
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5

Valg av studieretning

Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner SP Semester
BYG105_1 Stedsforståelse og Byteori 10
1 3 4 5 6
BYG110_1 Byrommet 10
1 3 4 5 6
BYG120_1 Områdeplanlegging 10
1 2 4 5 6
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 4 5 6
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6
BYG215_1 Kulturmiljø og bærekraftig byutvikling 10
1 2 3 5 6
BYGBBAC_1 Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging 20
1 2 3 4
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6
BYG240_1 Byregionen 10
1 2 3 4 6
BYG270_1 Praksis / Studioarbeid 1 10
1 2 3 4 6
Andre valgemner 5. semester SP Semester
BYG260_1 Byutviklingsprosjekt 1 10
1 2 3 4 6
GEO290_1 Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasj... 10
1 2 3 4 6
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-BYGG Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Teknisk planlegging - Obligatoriske emner SP Semester
BYG102_1 Byggematerialer og geoteknikk 10
1 3 4 5 6
BYG140_1 Konstruksjonsmekanikk 1 10
1 3 4 5 6
BYG120_1 Områdeplanlegging 10
1 2 4 5 6
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 4 5 6
BYG125_1 Vann og avløp 10
1 2 3 5 6
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6
BYGTBAC_1 Bacheloroppgave i Bygg - Teknisk planlegging 20
1 2 3 4
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 3 4 6
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6
BYG240_1 Byregionen 10
1 2 3 4 6
Andre valgemner 5. semester SP Semester
BYG270_1 Praksis / Studioarbeid 1 10
1 2 3 4 6
GEO290_1 Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasj... 10
1 2 3 4 6
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-BYGG Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner SP Semester
BYG102_1 Byggematerialer og geoteknikk 10
1 3 4 5 6
BYG140_1 Konstruksjonsmekanikk 1 10
1 3 4 5 6
BYG200_1 Stålkonstruksjoner 10
1 2 4 5 6
BYG205_1 Konstruksjonsmekanikk 2 10
1 2 4 5 6
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6
BYG220_1 Betongkonstruksjoner 10
1 2 3 5 6
BYGKBAC_1 Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk 20
1 2 3 4
Anbefalte valgemner 5. semester SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6
BYG280_1 Konstruksjonslære 10
1 2 3 4 6
MSK250_1 Elementmetoder, grunnkurs 10
1 2 3 4 6
Andre valgemner 5. semester SP Semester
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 3 4 6
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-BYGG Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6