en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Læringsutbyttet her innledningsvis vil være retningsgivende for alle emnene i planen.
Senere vil det kun tilføyes læringsutbytte med spesifikk tilknytning til emnet som beskrives.
Kunnskap:

  • ha fagdidaktisk kunnskap og kunnskap om trenings,- bevegelseslære og helse i forbindelse med tilrettelegging av fysisk aktivitet for barn, unge og voksne.
  • ha kunnskap om teorier i forhold til menneskets fysiske, motoriske, psykiske og sosiale utvikling.
  • ha kunnskap om lek, idrett, svømming og livredning, dans og friluftsliv.
  • ha kunnskap om betydningen idrett og fysisk aktivitet har for individ og samfunn.

Ferdigheter:
  • kunne planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere allsidig fysisk aktivitet både for barn, unge og voksne.
  • kunne demonstrere og vurdere bevegelsesløsninger.

Generell kompetanse:
  • kunne analysere den betydning lek, idrett, dans og friluftsliv kan ha for bevegelsesglede, utvikling og helse.
  • kunne diskutere og arbeide kritisk med faglig problemstillinger ved å anvende kunnskap om idrettsvitenskapelige teorier og metoder.