en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Bachelor i idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng.
Hensikten med studiet er å gi idrettsfaglig utdanning. Utdanningen vil være rettet mot arbeid innenfor frivillig idrett, treningsinstitutter eller offentlig idrettslig virksomhet.
Studentene skal tilegne seg ferdigheter innen et utvalg av aktiviteter, samt kunnskaper om ulike teorier og begreper som er sentrale i idrett.
Gjennom studiet skal studentene utvikle forutsetninger for instruktørarbeid ved å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre, veilede og vurdere allsidig fysisk aktivitet.
Det vil også bli lagt vekt på idrettens samfunnsmessige betydning og forståelse for hvordan prestasjon, utvikling og læring foregår i ulike idrettslige sammenhenger.
Studiet stiller krav til aktiv deltakelse i idretter, dans og friluftsliv, og det forutsettes at studentene er i god fysisk form og er svømmedyktige ved studiestart.

Hva kan du bli

Etter endt utdannelse kan du jobbe med idrett innen ulike organisasjoner som treningssentre, idrettslag og lignende. Med videre studier innen idrett på masternivå, kvalifiserer du til Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og du vil kunne jobbe som faglærer i kroppsøving.

Studiet kvalifiserer til masterstudier i utdanningsvitenskap med fordypning i idrett/kroppsøving ved UiS, eller master/videreutdanninger i idrett ved andre institusjoner.

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator Cato Olsen Slettvold

E-post: cato.o.slettvold@uis.no

Det humanistiske fakultet

4036 Stavanger

tlf:: +47 51 83 30 45