en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Bachelorprogrammet i reiselivsledelse gir studentene praktisk og teoretisk kunnskap som kvalifiserer for ledelsesoppgaver i reiselivet. Programmet legger vekt på forståelse av turisme som fenomen og næring, og har et overordnet bærekraftig perspektiv på reiselivsutvikling med vekt på ansvarlighet i ressursbruk og aktiviteter. En bred reiselivsforståelse er kombinert med innføring i ledelse av både kommersielle servicevirksomheter, organisasjoner og offentlige næringsorganer, og innebærer kunnskaper i praktisk ledelse, organisasjonsteori- og psykologi, administrasjonsfag, markedsføring, og forbrukeratferd, og økonomi.
Instituttet legger vekt på forskningsbasert undervisning.
Studiets varighet, omfang og nivå
Det treårige bachelorprogrammet i reiselivsledelse omfatter 180 studiepoeng. Fullført studium gir rett til tittelen bachelor i reiselivsledelse.
Innpassing / overgangsordninger
Studenter med relevante eksamener fra andre utdanningsinstitusjoner kan, etter opptak til bachelorprogrammet i reiselivsledelse, søke om innpassing av disse eksamenene. Søknaden leveres ved semesterstart og må dokumenteres med karakterutskrifter og emnebeskrivelser/fagplaner. Hver søknad behandles individuelt.
Arbeids- og undervisningsformer
I studieprogrammet brukes det varierte arbeidsformer. Mest brukt er forelesninger, prosjekter, problembasert læring, obligatoriske og frivillige gruppeoppgaver med presentasjoner, forberedelser til muntlig eksamen og næringslivsbesøk.
Vurderingskriterier
Vurderingsformene varierer fra emne til emne og kan omfatte både skriftlige og muntlige eksamener, individuelt og i grupper. Noen emner bruker underveisvurderinger, andre bare sluttvurderinger. Se presentasjoner av de enkelte emnene for detaljer. På alle emnene i programmet forventes det at studentene bruker kildehenvisning i tråd med APA 6.
Privatister
Bachelorprogrammet i reiselivsledelse er ikke et åpent studium. Noen emner i studiet er likevel åpne for enkeltemnestudenter. Det fremgår av emnebeskrivelsene om man kan søke om status som enkeltemnestudent.
Annen informasjon
Alle emnene benytter datasystemet Canvas for direkte kommunikasjon mellom lærer og student, utveksling av notater, opplysninger om opplegg og lignende.

Hva kan du bli

Kandidatene fra vårt bachelorstudium i reiseliv har gått inn i svært mange ulike stillinger, og eksempler er prosjektleder og konsulent innenfor reiselivs-, vertskaps-, transport- eller opplevelsesbransjen, ulike lederstillinger i offentlige og private servicevirksomheter, de jobber som markedssjefer, personalsjefer, produktsjefer eller Key Account Managers. Andre jobber med operativ ledelse i reiselivsbedrifter og offentlig forvaltning, for eksempel hos private turoperatører eller organisasjoner som driver med destinasjonsutvikling. Mulighetene er med andre ord svært varierte for de som har den kompetansen studiet utstyrer dem med.Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier i hotell- og reiselivsledelse.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Kontaktinformasjon

For studieadministrative spørsmål og studieveiledning:

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole. Telefon: 51 83 37 00. E-post: post@uis.no

For faglige spørsmål: Studiekoordinator Åse Helene Bakkevig Dagsland. For øvrig kan det tas kontakt med faglig ansvarlig for hvert emne.