en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Bachelorprogrammet i reiselivsledelse gir studentene praktisk og teoretisk kunnskap som kvalifiserer for ledelsesoppgaver i reiselivet. Programmet legger vekt på forståelse av turisme som fenomen og næring, inkludert bærekraftig reiselivsutvikling og ressursbruk. En bred reiselivsforståelse er kombinert med innføring i ledelse av kommersielle servicevirksomheter, og kunnskaper i praktisk ledelse, psykologi, organisasjonsteori, administrasjonsfag, markedsføring og økonomi.
Norsk hotellhøgskole er en av verdens eldste utdanningsinstitusjoner innenfor sitt felt. Vertskap og reiseliv har vært i fokus helt fra starten i 1912. Siden 1980 tallet har man tilbudt høyere lederutdanning for reiselivet. Instituttet legger vekt på forskningsbasert undervisning.
Studiets varighet, omfang og nivå
Det treårige bachelorprogrammet i reiselivsledelse omfatter 180 studiepoeng. Fullført studium gir rett til tittelen bachelor i reiselivsledelse.
Innpassing / overgangsordninger
Studenter med relevante eksamener fra andre utdanningsinstitusjoner kan, etter opptak til bachelorprogrammet i reiselivsledelse, søke om innpassing av disse eksamenene. Søknaden leveres ved semesterstart og må dokumenteres med karakterutskrifter og emnebeskrivelser/fagplaner. Hver søknad behandles individuelt.
Arbeids- og undervisningsformer
I studieprogrammet brukes det varierte arbeidsformer. Mest brukt er forelesninger, prosjekter, problembasert læring, obligatoriske og frivillige gruppeoppgaver med presentasjoner, forberedelser til muntlig eksamen og næringslivsbesøk.
Vurderingskriterier
Vurderingsformene varierer fra emne til emne og kan omfatte både skriftlige og muntlige eksamener, individuelt og i grupper. Noen emner bruker underveisvurderinger, andre bare sluttvurderinger. Se presentasjoner av de enkelte emnene for detaljer. På alle emnene i programmet forventes det at studentene bruker kildehenvisning i tråd med APA 6.
Privatister
Bachelorprogrammet i reiselivsledelse er ikke et åpent studium. Noen emner i studiet er likevel åpne for enkeltemnestudenter. Det fremgår av emnebeskrivelsene om man kan søke om status som enkeltemnestudent.
Annen informasjon
Alle emnene benytter datasystemet Canvas for direkte kommunikasjon mellom lærer og student, utveksling av notater, opplysninger om opplegg og lignende.

Hva kan du bli

Prosjektleder og konsulent innenfor reiselivs-, vertskaps-, transport-, event- eller opplevelsesbransjen. Andre relevante stillinger kan være leder og mellomleder både i privat og offentlig sektor.

Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier i hotell- og reiselivsledelse.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Kontaktinformasjon

For studieadministrative spørsmål og studieveiledning:

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole. Telefon: 51 83 37 00. E-post: post@uis.no

For faglige spørsmål: Studiekoordinator Åse Helene Bakkevig Dagsland. For øvrig kan det tas kontakt med faglig ansvarlig for hvert emne.