en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

International Hospitality Management - Master's Degree Programme

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
Som student på master i International Hospitality Management får du mulighet til å reise på utveksling i ett eller to semestre, ved et samarbeidende universitet. Et utenlandsopphold gir deg en unik mulighet til å oppleve et annet land og kultur, møte nye mennesker, og ta fag som ikke tilbys ved UiS. Fagene du tar i utlandet blir en integrert del av din grad ved UiS og du blir ikke forsinket i studieløpet.

Valg av emner
Under utenlandsoppholdet må du ta 30 studiepoeng per semester. I 3. semester er alle emnene valgemner. Emnene du skal ta må forhåndsgodkjennes av ditt institutt på UiS.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekonsulent Oddvar Norland

Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: