en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hotelledelse - bachelorstudium

Bachelorprogrammet i hotelledelse er et studium som gir bred anvendt og teoretisk kunnskap for å utføre ledelsesoppgaver i hotell- og serviceorganisasjoner.
Studiet har som mål å bygge kunnskap, innsikt og forståelse for ledelse på en slik måte at den enkelte student blir i stand til på selvstendig grunnlag, å ta ansvar for å løse de oppgaver som gjelder innenfor hotell- og servicebransjen.
Bachelorprogrammet i hotelledelse gir derfor grunnleggende teoretiske kunnskaper om psykologi, organisasjonsteori, adferd, markedsføring og økonomi som anvendes i bl.a. praktisk ledelse, administrasjon, kommunikasjon, organisasjonskultur, strategi, personal- og kunde/gjestebehandling.
En vesentlig del ved studieprogrammet er læring av kulturelle ferdigheter knyttet til serviceinnstilling, kommunikasjon og relasjonsbygging, og hvordan man systematisk anvender dette i ledelse av organisasjoner.
Studiet vektlegger også bruken av analyseverktøy, beslutningsstøttesystemer og ledelsesteknikker ved problemløsning.
Det er en overordnet målsetting for programmet å utvikle studentenes evner til selvstendig tenkning, kreativitet og entreprenørskap. Dette innøves gradvis i de ulike emnene, og fokus på dette tiltar ved økning i faglig bredde og dybde gjennom studietiden.
Studiets varighet, omfang og nivå
Det treårige bachelorprogrammet i hotelledelse omfatter 180 studiepoeng. Fullført studium gir rett til tittelen bachelor i hotelledelse.
Innpassing / overgangsordninger
Studenter med relevante eksamener fra andre utdanningsinstitusjoner kan, etter opptak til bachelorprogrammet i hotelledelse, søke om innpassing av disse eksamenene. Søknaden leveres ved semesterstart og må dokumenteres med karakterutskrifter og emnebeskrivelser/fagplaner. Hver søknad behandles individuelt.
Arbeids- og undervisningsformer
I studieprogrammet brukes det varierte arbeidsformer. De mest brukte arbeidsformene er forelesninger, seminarer, selvstudier, prosjekter, problembasert læring, obligatoriske og frivillige gruppeoppgaver med presentasjoner, forberedelser til muntlig eksamen og næringslivsbesøk.
Vurderingskriterier
Vurderingsformene varierer fra emne til emne og kan omfatte både skriftlige og muntlige eksamener, individuelt og i grupper. Noen emner bruker underveisvurderinger, andre bare sluttvurderinger. Se presentasjoner av de enkelte emnene for detaljerte angivelser av vurderingsformer.
Privatister
Bachelorprogrammet i hotelledelse er ikke et åpent studium. Noen emner i studiet er likevel åpne for enkeltemnestudenter. Det fremgår av emnebeskrivelsene om man kan søke om status som enkeltemnestudent.
Annen informasjon
Alle emnene benytter datasystemet Canvas for direkte kommunikasjon mellom lærer og student, utveksling av notater, opplysninger om opplegg og lignende. Gjennom Internett har studentene tilgang på undervisningsmateriale uansett hvor de befinner seg.

Hva kan du bli

Bachelorstudiet i hotelledelse gir grunnlag for fremtidige leder- og mellomlederstillinger, og innretningen mot på hotellbransjen gjør kandidatene spesielt attraktive for hoteller og overnattingssteder. Men i de fleste servicenæringene vil du i dag finne tidligere NHS-studenter som jobber med en rekke spennende oppgaver, så som prosjektledere, event- og festivalledere, personal- og HR-sjefer, markedssjefer, reiselivsdirektører, og lignende.


Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier i hotell- og reiselivsledelse, serviceledelse, endringsledelse eller samfunnssikkerhet.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Kontaktinformasjon

For studieadministrative spørsmål og studieveiledning:

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole. Telefon: 51 83 37 00. E-post: nhs@uis.no

For faglige spørsmål: Studieprogramleder Heidi Skeiseid. For øvrig kan det tas kontakt med faglig ansvarlig for hvert emne.