en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunnskap
Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • ha god kunnskap om globale religioner med vekt på samtiden
 • ha god oversikt over sekulære livssyn
 • ha god oversikt over samtidsspiritualitet og hybride religionsformer
 • ha innsikt i religionsvitenskapelig teori og metode
 • ha kjennskap til etisk teori og etiske problemstillinger i vår tid
 • ha god kjennskap til fortolkningsmåter i ulike religiøse tradisjoner
 • ha god kjennskap til samvirket mellom digitale og sosiale media og religion

Ferdigheter
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
 • kunne drøfte fremstillinger av verdensreligioner
 • kunne drøfte problemstillinger knyttet til samspillet mellom religion, kultur og samfunn
 • kunne kritisk analysere, vurdere og presentere kilder og framstillinger knyttet til religion og livssyn, herunder media- og internettressurser
 • kunne, under veiledning, bruke religionsvitenskapelig teori og metode i en selvstendig oppgave

Generell kompetanse
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
 • kunne formidle sentralt fagstoff og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbar til andre felt
 • kunne videreutvikle sin fagkunnskap på egen hånd
 • gjennom arbeidet med BA-oppgave ha tilegnet seg kompetanse til å organisere og gjennomføre et selvstendig akademisk arbeid
 • kunne gjøre bruk av sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet