en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Religionsstudier - årsstudium

Religionsstudier skal gi deg kunnskap om hvordan religioner og livssyn spiller en rolle for samfunn, kulturer og enkeltmennesker. Tro er for mange en viktig identitetsskapende faktor, og trosspørsmål et eksistensielt anliggende, knyttet til livsmening og verdensanskuelse. Religionsstudier gir en grunnleggende, bred og systematisk innføring i livssyn, religion, tro og praksis med særlig vekt på kristendommen. Det gir en kompetanse til å forstå en stadig mer globalisert verden. Faget trekker veksler på elementer fra basisfag som teologi, religionsvitenskap, idéhistorie og andre fagområder.
Arbeidsformer
Forelesninger, gruppearbeid og ekskursjoner i regionen. Det blir vanligvis gitt tilbud om en studietur til Midtøsten i løpet av studieåret.

Hva kan du bli

Du får kompetanse som er viktig i offentlig forvaltning, kulturinstitusjoner, internasjonale organisasjoner, bistandsorganisasjoner, mediebedrifter og privat næringsliv.

Studiet kan inngå som fag 2 i en bachelorgrad.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

4036 Stavanger

Tel. 51 83 34 00