en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Historie og historiedidaktikk - masterstudium

Historiedidaktikk er et fag hvor man reflekterer over møtet mellom fortiden og dens "brukere". Studiet tar utgangspunkt i at historie både er en fortalt fortid og en opplevd fortid, at historie er en sentral dimensjon i menneskers liv, en kilde til resonnering om eget liv og et byggende element i enkeltmenneskets og kollektivets identitet. Det bygger på den forståelse at mennesket både er historieskapt og historieskapende. Dette innebærer en forståelse av tidligere tiders historieoppfatninger og fortidsoppfatningenes innhold og funksjon i dagens samfunn.
Studiet tar konsekvensen av at dagens samfunn skaper og formidler historieoppfatninger på flere måter og områder, gjennom forskning og undervisning, i museer, innen kulturturisme, gjennom skjønnlitteratur og massemedier o.a.
Dette er et fulltidsstudium over to år, men man kan søke instituttet om overgang til deltidsstudium over fire år. Fulltids- og deltidsstudenter har felles undervisning. Masterstudiet i historie og historiedidaktikk inngår i lektorutdanning for trinn 8-13 (se under lærerutdanninger).

Fagplan

Studiet er inndelt i en fellesdel (60 sp) og en individuell forskningsdel (60 sp) der studenten arbeider selvstendig og under rettledning med masteroppgaven, se Studieplan og emner.
Dette er et fulltidsstudium over to år, men man kan søke instituttet om overgang til deltidsstudium over fire år. Fulltids- og deltidsstudenter har felles undervisning.

Hva kan du bli

Master i historie og historiedidaktikk gir mulighet til å jobbe i medier, museer, forlag, arkiv, og med kultur- og fortidsformidling. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gir masteren undervisningskompetanse i ungdoms- og videregående skole.

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsprogram.

Emneevaluering

Emnene i programmet blir evaluert minimum en gang i løpet av en treårsperiode. Evalueringen foregår ved bruk av elektroniske undersøkelser.

Kontaktinformasjon

Universitetet i Stavanger

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap

4036 Stavanger

Koordinator for masterstudier ved IKS:

Signe Ekenberg: signe.ekenberg@uis.no

Tlf. 51 83 13 53