en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter fullført studium skal studenten kunne:
Kunnskaper

  • forklare hvordan historien inngår i individets og samfunnets selvforståelse.
  • forklare tidligere tiders forståelse og bruk av fortiden.
  • forklare dagens forståelse og bruk av fortiden.
  • gjøre rede for forholdet mellom historisk forskning og formidling.
  • gjøre rede for formidling av historie i skole og andre formidlingsarenaer.

Ferdigheter
  • produsere vitenskapelige tekster i fagfeltet historiedidaktikk.

Generell kompetanse
  • reflektere kritisk over hva historie innebærer som fag og som levd erfaring.
  • formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske uttrykksformer innenfor historiefaget generelt og historiedidaktikk spesielt.
  • anvende kunnskaper og ferdigheter om historiedidaktikk på nye områder for å produsere vitenskapelig arbeid.
  • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor historiefaget generelt og historiedidaktikk spesielt, både med spesialister og til allmennheten.