en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Historie fordypning

Fordypningen består av 30 SP og bygger på emner på innføringsnivå. 15 SP av fordypningen er plassert i høstsemesteret, mens selve oppgavedelen på 15 SP ligger i vårsemesteret. Søknadsfrist for eksterne søkere er 1. august for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. Søknadsskjema legges ut på våre nettsider. Bachelorstudenter trenger ikke søke.

Hva kan du bli

Studiet gir sammen med praktiskpedagogisk utdanning (PPU) kvalifikasjoner til å undervise i grunn- og videregående skole i samsvar med krav til undervisningskompetanse.

Fordypningsstudiet gir sammen med andre studier (totalt 180 sp) kompetanse til masterstudier.

Kontaktinformasjon

Humanistisk fakultet

4036 Stavanger

Tel. 51 83 34 00

Studiekoordinator for bachelorstudier ved IKS

Karen Marie Espeland : karen.m.espeland@ uis.no Tlf. 51 83 13 43