en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Historie - bachelorstudium


Obligatoriske emner SP Semester
HIS185_1 Innføring i historiske emner 15
1 2 3 4 6
HIS270_1 Historie fordypning: Norge i verden 15
1 2 3 4 5
HIS370_1 Fordypning i historie med oppgave 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske emner SP Semester
HIS185_1 Innføring i historiske emner 15
1 2 3 4 6
HIS270_1 Historie fordypning: Norge i verden 15
1 2 3 4 5
HIS370_1 Fordypning i historie med oppgave 15
1 2 3 4 5

Valg av fag 2 (for samfunnsfag, kontakt din studiekoordinator)

Religion - fag 2 SP Semester
REL125_1 Kristendom og jødedom 15
1 2 4 5 6
REL185_1 Hinduisme, buddhisme og islam 15
1 2 4 5 6
REL135_1 Religion, kunst og populærkultur 15
1 2 3 5 6
REL195_1 Religionsvitenskap, etikk og livssyn 15
1 2 3 5 6
Engelsk - fag 2 SP Semester
ENG115_1 En introduksjon til engelskspråklig litterat... 15
1 2 4 5 6
ENG145_1 Innføring i engelsk språk 15
1 2 4 5 6
ENG175_1 Amerikansk litteratur og kultur 15
1 2 3 5 6
ENG195_1 Engelsk fonetikk og fonologi 15
1 2 3 5 6
Nordisk - fag 2 SP Semester
NOR145_1 Tekst i kontekst 15
1 2 4 5 6
NOR175_1 Språkstruktur og språkvariasjon 15
1 2 4 5 6
NOR115_1 Nordisk språk og språkhistorie 15
1 2 3 5 6
NOR165_1 Tekst og tolkning: litterær og retorisk anal... 15
1 2 3 5 6
Obligatoriske emner SP Semester
HIS185_1 Innføring i historiske emner 15
2 3 4 5 6
HIS145_1 Europeisk historie fra antikken til nytid 15
2 3 4 5 6
HIS175_1 Hva er historie? Om historiografi, historisk ... 15
1 3 4 5 6
HIS165_1 Moderne historie 15
1 3 4 5 6
HIS270_1 Fordypning i historie 15
1 2 3 4 5
HIS370_1 Bacheloroppgave i historie 15
1 2 3 4 5

5 semester: Utveksling eller ved UiS

Utveksling
U_B-HISTOR Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
EXFAC100_1 Examen facultatum 7.5
1 2 3 4 6
EXPHIL100_1 Examen philosophicum 7.5
1 2 3 4 6

Valg av fag 2 (for samfunnsfag, kontakt din studiekoordinator)

Religion - fag 2 SP Semester
REL125_1 Kristendom og jødedom 15
1 2 4 5 6
REL185_1 Hinduisme, buddhisme og islam 15
1 2 4 5 6
REL135_1 Religion, kunst og populærkultur 15
1 2 3 5 6
REL195_1 Religionsvitenskap, etikk og livssyn 15
1 2 3 5 6
Engelsk - fag 2 SP Semester
ENG115_1 En introduksjon til engelskspråklig litterat... 15
1 2 4 5 6
ENG145_1 Innføring i engelsk språk 15
1 2 4 5 6
ENG175_1 Amerikansk litteratur og kultur 15
1 2 3 5 6
ENG195_1 Engelsk fonetikk og fonologi 15
1 2 3 5 6
Nordisk - fag 2 SP Semester
NOR145_1 Tekst i kontekst 15
1 2 4 5 6
NOR175_1 Språkstruktur og språkvariasjon 15
1 2 4 5 6
NOR115_1 Nordisk språk og språkhistorie 15
1 2 3 5 6
NOR165_1 Tekst og tolkning: litterær og retorisk anal... 15
1 2 3 5 6