en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunnskap
Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • ha god oversikt over norsk og internasjonal historie frå antikken til i dag
 • ha god kunnskap om moderne historie
 • ha god kunnskap om urbaniseringsprosesser i historisk perspektiv
 • ha særskilt god kunnskap om norsk politisk historie i moderne tid
 • ha god kunnskap om sentrale kilde- og metodespørsmål, samt om ulike historietradisjoner og måter historien kan framstilles på

Ferdigheter
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
 • kunne drøfte historiske problemstillinger og gi en kritisk vurdering av disse
 • kunne kritisk analysere, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger
 • kunne, under veiledning, bruke historisk teori og metode i en selvstendig oppgave

Generell kompetanse
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
 • kunne formidle sentralt fagstoff og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i faget i relevant arbeid
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
 • gjennom arbeidet med BA-oppgave ha tilegnet seg kompetanse til å organisere og gjennomføre et selvstendig akademisk arbeid
 • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning og i yrkeslivet