en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sykepleie - bachelorstudium

Utvekslingssemester
4. eller 5. semester.

Det er ikke mulig å reise på utveksling både i 4. og 5. semester.

Opplegg for utvekslingen
Som student ved UiS har du mulighet til å ta deler av utdanningen din i utlandet, uten å tape tid i studiet ditt. Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling. Du får nye faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap, personlig vekst og bedre språkkunnskaper. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide. Grip muligheten!

På bachelorprogrammet i sykepleie er det lagt til rette for utveksling i 5.semester. Utenlandsopphold må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien.

UiS har en rekke avtaler med institusjoner i utlandet. Det helsevitenskaplige fakultet godkjenner ikke utvekslingsopphold ved andre læresteder eller organisasjoner enn de som UiS har inngått en avtale med. Læresteder som er faglig anbefalte for bachelor-studenter i sykepleie er listet opp under.

Vær oppmerksom på at noen institusjoner/land er aktuelle for utvekslingsopphold kun i høstsemesteret: Tanzania, Madagaskar, Australia. ESEL/Portugal tar imot våre studenter kun på våren.
OBS! Særordninger gjelder for bachelor sykepleie, les om søknadsprosessen her.

Helsesjekk
Noen universiteter (bl.a. i Australia) krever også at studenter i praksisopphold tar en særskilt helsesjekk. Se beskrivelsene av lærestedene under for mer detaljer).

Karakterkrav
Alle emner må være bestått til nyttår for de som skal ut om våren og alle emner må være bestått i løpet av juni for de som skal ut til høsten. Det betyr at en student vil bli nektet å reise på utveksling dersom hen stryker på en eksamen også etter at hen har mottatt opptaksbrev fra vertuniversitetet.

Kontaktperson
Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: