en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sykepleie - bachelorstudium

Som student ved UiS har du mulighet til å ta deler av utdanningen din i utlandet, uten å tape tid i studiet ditt. Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling. Du får nye faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap, personlig vekst og bedre språkkunnskaper. Grip muligheten!

Utvekslingssemester: 4. semester eller 5. semester. Det gis ikke under noen omstendigheter anledning til å reise på utveksling både i 4. og 5. semester. Det helsevitenskaplige fakultet (HV) godkjenner heller ikke utvekslingsopphold ved andre læresteder eller organisasjoner som vi ikke har inngått en avtale med.

Søknadsfrister:
1. februar: utreise i høstsemesteret
1. september: utreise i vårsemesteret
Utenlandsopphold må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide.
OBS! Særordninger gjelder for bachelor sykepleie. Les hvordan å søke her .

Helsesjekk
Noen universiteter (bl.a. i Australia) krever også at studenter i praksisopphold tar en særskilt helsesjekk. Se institusjonsbeskrivelse under for mer detaljer.

Karakterkrav
Alle emner må være bestått til nyttår for de som skal ut om våren og alle emner må være bestått i løpet av juni for de som skal ut til høsten. Det betyr at en student vil bli nektet å reise på utveksling dersom hen stryker på en eksamen også etter at hen har mottatt opptaksbrev fra vertuniversitetet.

Lånekassen
Studenter får dekket ekstrautgifter knyttet til skolepenger og reise i form av lån og stipend hos Lånekassen.
Mer informasjon om studieopphold i utlandet.
OBS! Institusjoner/land aktuelle for utvekslingsopphold kun i høstsemesteret: Tanzania, Madagaskar, Australia. ESEL/Portugal tar imot våre studenter kun på våren.
Utvekslingsopphold - hit kan du reise:


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: