en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sykepleie - bachelorstudium


Obligatoriske emner SP Semester
BSY350_2 Sykepleie i et samfunnsperspektiv 15
1 2 3 4 6
BSYBAC_5 Selvstendighet og ansvar i sykepleie 15
1 2 3 4

Praksisemner

Obligatoriske praksisemner klasse A og B SP Semester
BSYKI3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYKO4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse C og D SP Semester
BSYME3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYPS4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse E og F SP Semester
BSYPS3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYME4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse G, H og I SP Semester
BSYKO3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYKI4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske emner SP Semester
BSY250_2 Klinisk sykepleie del A 10
1 2 4 5 6
BSY252_2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske... 5
1 2 4 5 6
BSY251_3 Klinisk sykepleie - Del B 10
1 2 3 5 6
BSY253_2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske... 5
1 2 3 5 6
BSY350_2 Sykepleie i et samfunnsperspektiv 15
1 2 3 4 6
BSYBAC_5 Selvstendighet og ansvar i sykepleie 15
1 2 3 4

Praksisemner

Obligatoriske praksisemner klasse A og B SP Semester
U_B-SYKEPL Mulighet for utveksling semester 4 (15 sp) el...  
1 2 3 4 5 6
BSYME1_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 4 5 6
BSYPS2_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 3 5 6
BSYKI3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYKO4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse C og D SP Semester
U_B-SYKEPL Mulighet for utveksling semester 4 (15 sp) el...  
1 2 3 4 5 6
BSYKI1_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 4 5 6
BSYKO2_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 3 5 6
BSYME3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYPS4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse E og F SP Semester
U_B-SYKEPL Mulighet for utveksling semester 4 (15 sp) el...  
1 2 3 4 5 6
BSYKO1_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 4 5 6
BSYKI2_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 3 5 6
BSYPS3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYME4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse G, H og I SP Semester
U_B-SYKEPL Mulighet for utveksling semester 4 (15 sp) el...  
1 2 3 4 5 6
BSYPS1_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 4 5 6
BSYME2_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 3 5 6
BSYKO3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYKI4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske emner SP Semester
BSY160_1 Sykepleiens grunnlag 15
2 3 4 5 6
BSY161_1 Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag 15
2 3 4 5 6
BSY162_1 Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet 10
1 3 4 5 6
BSYPSH_1 Kliniske studier: Grunnleggende sykepleie 15
1 3 4 5 6
HVEXPHIL_2 Examen Philosophicum - HV 5
1 3 4 5 6
BSY260_1 Helse, sykdom og sykepleie del 1 15
1 2 4 5 6
BSYPRA1_1 Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med... 15
1 2 4 5 6
BSY261_1 Helse, sykdom og sykepleie del 2 15
1 2 3 5 6
BSYPRA2_1 Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med... 15
1 2 3 5 6
BSYBAC_6 Bacheloroppgave i sykepleie 15
1 2 3 4 6
BSYPRA3_1 Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med... 15
1 2 3 4 6
BSY360_1 Sykepleie i et samfunnsperspektiv 15
1 2 3 4 5
BSYPRA4_1 Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med... 15
1 2 3 4 5