en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sykepleie - bachelorstudium


Obligatoriske emner SP Semester
BSY250_2 Klinisk sykepleie del A 10
1 2 4 5 6
BSY252_2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske... 5
1 2 4 5 6
BSY251_3 Klinisk sykepleie - Del B 10
1 2 3 5 6
BSY253_2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske... 5
1 2 3 5 6
BSY350_2 Sykepleie i et samfunnsperspektiv 15
1 2 3 4 6
BSYBAC_5 Selvstendighet og ansvar i sykepleie 15
1 2 3 4

Praksisemner

Obligatoriske praksisemner klasse A og B SP Semester
BSYME1_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 4 5 6
BSYPS2_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 3 5 6
BSYKI3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYKO4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse C og D SP Semester
BSYKI1_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 4 5 6
BSYKO2_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 3 5 6
BSYME3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYPS4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse E og F SP Semester
BSYKO1_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 4 5 6
BSYKI2_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 3 5 6
BSYPS3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYME4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse G, H og I SP Semester
BSYPS1_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 4 5 6
BSYME2_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 3 5 6
BSYKO3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYKI4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske emner SP Semester
BSY152_2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske... 12
2 3 4 5 6
BSY155_2 Sykepleiens grunnlagstenkning 6
2 3 4 5 6
BSY156_1 Grunnleggende sykepleie 12
2 3 4 5 6
BSY154_2 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag 8
1 3 4 5 6
BSYP01_2 Kliniske studier med fokus på grunnleggende ... 12
1 3 4 5 6
HVEXPHIL_1 Examen Philosophicum - HV 10
1 3 4 5 6
BSY250_2 Klinisk sykepleie del A 10
1 2 4 5 6
BSY252_2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske... 5
1 2 4 5 6
BSY251_3 Klinisk sykepleie - Del B 10
1 2 3 5 6
BSY253_2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske... 5
1 2 3 5 6
BSY350_2 Sykepleie i et samfunnsperspektiv 15
1 2 3 4 6
BSYBAC_5 Selvstendighet og ansvar i sykepleie 15
1 2 3 4

Praksisemner

Obligatoriske praksisemner klasse A og B SP Semester
U_B-SYKEPL Mulighet for utveksling semester 4 (15 sp) el...  
1 2 3 4 5 6
BSYME1_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 4 5 6
BSYPS2_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 3 5 6
BSYKI3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYKO4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse C og D SP Semester
U_B-SYKEPL Mulighet for utveksling semester 4 (15 sp) el...  
1 2 3 4 5 6
BSYKI1_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 4 5 6
BSYKO2_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 3 5 6
BSYME3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYPS4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse E og F SP Semester
U_B-SYKEPL Mulighet for utveksling semester 4 (15 sp) el...  
1 2 3 4 5 6
BSYKO1_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 4 5 6
BSYKI2_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 3 5 6
BSYPS3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYME4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse G, H og I SP Semester
U_B-SYKEPL Mulighet for utveksling semester 4 (15 sp) el...  
1 2 3 4 5 6
BSYPS1_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 4 5 6
BSYME2_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 3 5 6
BSYKO3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYKI4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5