en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spesialsykepleie - mastergrad


Spesialisering

Obligatoriske emner SP Semester
MAN121_1 Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samf... 10
1 2 4
MANMAS_1 Masteroppgave i spesialsykepleie med spesiali... 30
1 2
MAN123_1 Anestesisykepleie - Kliniske studier III 5
1 2 3
MAN122 ved UiS SP Semester
MAN122_1 Anestesisykepleie - Kliniske studier II 15
1 2 4
Utveksling semester 3
U_M-SYKEPL Utveksling - 15 SP  
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
MIS121_1 Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med sam... 10
1 2 4
MISMAS_1 Masteroppgave i spesialsykepleie med spesiali... 30
1 2
MIS123_1 Intensivsykepleie - kliniske studier III 5
1 2 3
MIS122 ved UiS SP Semester
MIS122_1 Intensivsykepleie - kliniske studier II 15
1 2 4
Utveksling semester 3
U_M-SYKEPL Utveksling - 15 SP  
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
MOP121_1 Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med s... 10
1 2 4
MOPMAS_1 Masteroppgave i spesialsykepleie med spesiali... 30
1 2
MOP123_1 Operasjonssykepleie - Kliniske studier III 5
1 2 3
MOP122 ved UiS SP Semester
MOP122_1 Operasjonssykepleie - Kliniske studier II 15
1 2 4
Utveksling semester 3
U_M-SYKEPL Utveksling - 15 SP  
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
MSN100_1 Medisinske og naturvitenskapelige emner I 10
2 3 4
MSS100_1 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk 20
3 4

Spesialisering

Obligatoriske emner SP Semester
MAN111_1 Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medis... 10
3 4
MAN112_1 Anestesisykepleie -Kliniske studier I 20
3 4
MAN121_1 Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samf... 10
1 2 4
MANMAS_1 Masteroppgave i spesialsykepleie med spesiali... 30
1 2
MAN123_1 Anestesisykepleie - Kliniske studier III 5
1 2 3
MAN122 ved UiS SP Semester
MAN122_1 Anestesisykepleie - Kliniske studier II 15
1 2 4
Utveksling semester 3
U_M-SYKEPL Utveksling - 15 SP  
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
MIS111_1 Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medi... 10
3 4
MIS112_1 Intensivsykepleie - kliniske studier I 20
3 4
MIS121_1 Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med sam... 10
1 2 4
MISMAS_1 Masteroppgave i spesialsykepleie med spesiali... 30
1 2
MIS123_1 Intensivsykepleie - kliniske studier III 5
1 2 3
MIS122 ved UiS SP Semester
MIS122_1 Intensivsykepleie - kliniske studier II 15
1 2 4
Utveksling semester 3
U_M-SYKEPL Utveksling - 15 SP  
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
MOP111_1 Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med me... 10
3 4
MOP112_1 Operasjonssykepleie - Kliniske studier I 20
3 4
MOP121_1 Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med s... 10
1 2 4
MOPMAS_1 Masteroppgave i spesialsykepleie med spesiali... 30
1 2
MOP123_1 Operasjonssykepleie - Kliniske studier III 5
1 2 3
MOP122 ved UiS SP Semester
MOP122_1 Operasjonssykepleie - Kliniske studier II 15
1 2 4
Utveksling semester 3
U_M-SYKEPL Utveksling - 15 SP  
1 2 4