en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Utvekslingssemester
4. semester (praksis)
5. semester (studier) - kun for studenter med oppstart på studiet fra og med høsten 2020

Som student på bachelor i sosialt arbeid har du mulighet til å reise ett semester på utveksling i utlandet. Dette er en unik mulighet til å få internasjonal erfaring og til å få utdanningen din til å skille seg ut.

Opplegg for utvekslingen - praksis
Utvekslingen i 4. semester omfatter praksisdelen av utdanningen din. Gjennom et av våre partneruniversitet i utlandet vil du få tilbud om en godkjent praksisplass med veileder. Hvilke institusjoner vi får praksisplasser ved vil variere fra år til år, og vi anbefaler derfor at du velger ut i fra hvilket land du har lyst til å reise til.

Vær oppmerksom på at ditt studieprogram har en egen frist for å søke om praksisutveksling: For å reise ut på vårsemesteret må du søke innen 1. juli året før.

Opplegg for utvekslingen - studier
I femte semester er det fire valgemner hvor studentene skal velge to. To av de fire valgemnene er åpne for innreisende utvekslingsstudenter, og undervisning og veiledning vil gis på engelsk.
I dette semesteret kan studenter som ønsker det, få godkjent emner fra utenlandske universiteter som tilsvarer minst 30 studiepoeng. Slike emner må søkes om på forhånd og ligge innenfor ett eller flere faglige tema i semesteret: (1) psykisk helsearbeid, (2) rusproblematikk og avhengighet, (3) vold og voldsforebyggende arbeid, (4) tverrprofesjonelt arbeid, (5) barnevernsarbeid i en kulturell kontekst, (6) sivilsamfunnsinkludering og (7) arbeidsinkludering.

På samme måte kan studenter få godkjent minst 15 studiepoeng fra utenlandske universiteter i kombinasjon med ett av de fire valgemnene i semesteret. Prosjektarbeid kan legges til Norge eller utlandet.

For denne typen utveksling gjelder ordinær søknadsfrist 1. februar.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning: Internasjonal koordinator, Institutt for sosialfag Joakim Jiri Haaland

Generelle spørsmål om utveksling: Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: