en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium


Obligatoriske emner SP Semester
BSO342_1 Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og ... 20
1 2 3 4 6
BSO360_2 Velferdspolitikk II 10
1 2 3 4 6
BSOBAC_3 Bacheloroppgave med forskningsmetode 30
1 2 3 4 5
Obligatoriske emner SP Semester
BSO250_1 Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og b... 30
1 2 4 5 6
BSO342_1 Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og ... 20
1 2 3 4 6
BSO360_2 Velferdspolitikk II 10
1 2 3 4 6
BSOBAC_3 Bacheloroppgave med forskningsmetode 30
1 2 3 4 5

4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

4. semester praksis gjennom UiS SP Semester
BSOP20_2 Praksis 30
1 2 3 5 6
4. semester praksis gjennom utveksling
U_B-SOSION Utveksling - 30 SP  
1 2 3 5 6
Obligatoriske emner SP Semester
BSO102_1 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid... 15
2 3 4 5 6
BSO101_1 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnla... 15
2 3 4 5 6
BSO103_1 Velferdspolitikk 15
1 3 4 5 6
BSO104_1 Velferdsrett 15
1 3 4 5 6
BSO201_1 Sosialt arbeid med barn og familier i konteks... 15
1 2 4 5 6
BSO202_1 Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesen... 15
1 2 4 5 6
BSO303_1 Kritisk refleksiv profesjonsutøvelse 15
1 2 3 4 5
BSOBAC_4 Bacheloroppgave 15
1 2 3 4 5

4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

4. semester praksis gjennom UiS SP Semester
BSOP20_3 Kunnskapsbasert praksis 30
1 2 3 5 6
4. semester praksis gjennom utveksling
U_B-SOSION Utveksling - 30 SP  
1 2 3 5 6

Velg 5. semester, 2 av 4 emner ved UiS eller som utveksling

5. semester utveksling
U_B-SOSION Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
5. semester ved UiS: velg 2 emner SP Semester
BSO301_1 Integrert kunnskapsanvendelse i sosialt arbei... 15
1 2 3 4 6
BSO302_1 Sosialt arbeid med inkludering 15
1 2 3 4 6
BSO313_1 Child Welfare in a Cultural Context 15
1 2 3 4 6
BSO315_1 Project Work Within the Area of Social Work 15
1 2 3 4 6