en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sosialfag - Masterstudium

Utvekslingssemester
3. semester

Som student på master i sosialfag har du muligheten til å reise ett semester på utveksling i utlandet. Dette er en unik mulighet til å få internasjonal erfaring og til å ta fag som ikke tilbys ved UiS.

Opplegg for utvekslingen
I 3. semester har du 30 studiepoeng i valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet. Emnene må være på riktig nivå i forhold til der du er i studiene og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studieløpet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. Utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre din grad spesiell og studere fag som ikke tilbys ved UiS. Ditt institutt vil være behjelpelig med å finne emner, og det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene i god tid før utenlandsoppholdet.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.
Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys-nettverket.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Internasjonal koordinator, Institutt for sosialfag Joakim Jiri Haaland
Generelle spørsmål om utveksling: Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: