en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sosialfag - Masterstudium


Obligatoriske emner SP Semester
MSOMAS_2 Masteroppgave 30
1 2 3

Vel 3. semester ved UiS eller som utveksling

Fordypning Arbeidsinkludering (30 sp) SP Semester
MSO225_1 Arbeidsinkludering og sosialt arbeid 10
1 2 4
MSO235_1 Arbeid, rus og psykisk helse 10
1 2 4
MSO255_1 Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikth... 10
1 2 4
MSO270_2 Forskningsseminar 0
1 2 4
Fordypning Barnevern (30 sp.) SP Semester
MSO235_1 Arbeid, rus og psykisk helse 10
1 2 4
MSO255_1 Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikth... 10
1 2 4
MSO275_1 Relasjoner og samarbeid med barn og familier ... 10
1 2 4
MSO270_2 Forskningsseminar 0
1 2 4
Utveksling
U_M-SOSARB Utveksling - 30 SP  
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
MSO114_1 Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialp... 20
2 3 4
MSO120_1 Vitenskapsteori 10
2 3 4
MSO121_3 Velferdsstaten - politikk og teori 10
1 3 4
MSO130_2 Forskningsmetoder 10
1 3 4
MSOMAS_2 Masteroppgave 30
1 2 3
Velg 1 av 2 emner SP Semester
MSO125_1 Arbeid som inkluderingspolitikk 10
1 3 4
MSO165_1 Barnevernrettslige tema 10
1 3 4

Vel 3. semester ved UiS eller som utveksling

Fordypning Arbeidsinkludering - velg 30 sp SP Semester
MSO225_1 Arbeidsinkludering og sosialt arbeid 10
1 2 4
MSO235_1 Arbeid, rus og psykisk helse 10
1 2 4
MSO255_1 Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikth... 10
1 2 4
MSO270_2 Forskningsseminar 0
1 2 4
Fordypning Barnevern, velg 30 sp. SP Semester
MSO235_1 Arbeid, rus og psykisk helse 10
1 2 4
MSO255_1 Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikth... 10
1 2 4
MSO275_1 Relasjoner og samarbeid med barn og familier ... 10
1 2 4
MSO270_2 Forskningsseminar 0
1 2 4
Utveksling
U_M-SOSARB Utveksling - 30 SP  
1 2 4