en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter endt studium skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
har avanserte kunnskaper om fagområdets etikk, vitenskapelige teorier og metoder, og har inngående forståelse for forskningsfronten innen det sosialfaglige feltet
kan identifisere sosialfaglige utfordringer og sette disse inn i en større teoretisk og samfunnsmessig kontekst
kan analysere sosialfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
kjenner til og kan identifisere personlig og yrkesmessig risiko og belastninger som kan følge av å utføre sosialfaglig arbeid
har utførlig kunnskap om brukermedvirkning og deltakelse i sosialfaglig praksis
Ferdigheter
kan kritisk analysere behov og interesser hos individer og grupper som er i utsatte sosiale og/eller pedagogiske nødsituasjoner
kan vurdere, planlegge og iverksette ulike sosialfaglige tiltak
kan anvende relevante metoder for forskning, faglig utviklingsarbeid og fagutøvelse på en selvstendig måte
kan anvende relevant kunnskap og metoder for selvutvikling og konflikthåndtering
kan vurdere og anvende metoder for brukermedvirkning og deltakelse i sosialfaglig praksis
kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og/eller utviklingsprosjekt under veiledning og i overensstemmelse med gjeldende forskningsetiske normer
Generell kompetanse
kan reflektere kritisk og selvstendig over sosiale og etiske verdier, og normer og relasjoner
kan reflektere kritisk over profesjonsrollen, risiko, konflikter og brukermedvirkning
kan anvende vitenskapelige tenke-, arbeids- og skrivemåter
kan formidle omfattende selvstendig arbeid og vitenskapelig erkjennelse innen det sosialfaglige feltet
kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser