en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rus- og psykisk helsearbeid, master

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst. At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!
Ett av de viktigste målene for studiet er å bidra til ny kunnskap om forutsetninger for rusmiddelbruk, psykisk helse og uhelse, og hvordan samfunnet vi lever i møter disse fenomenene. Gjennom et utvekslingsopphold i utlandet vil du få et unikt innblikk i hvordan andre land tilnærmer seg disse tematikkene, som vil være nyttig kunnskap å ha med seg både i videre studier og i arbeidslivet.

Utvekslingssemester: 3. semester

Søknadsfrist:
1. februar: utreise i høstsemesteret
Utenlandsopphold må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide.

Karakterkrav
Alle emner må være bestått.

Lånekassen

Studenter får dekket ekstrautgifter knyttet til skolepenger og reise i form av lån og stipend hos Lånekassen.
Mer informasjon om studieopphold i utlandet.
Utvekslingsopphold - hit kan du reise:


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: