en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bachelorutdanning i helse- og/eller sosialfag eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene.
Søkere med tilsvarende utdanningsbakgrunn innenfor andre områder kan vurderes for opptak. Ved vurdering av opptak for søkere med slik bakgrunn, legges det vekt på at søkeren enten oppfyller dybdekravet på minimum 80 studiepoeng eller kravet om integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for masterstudiet, jfr. Mastergradsforskriftens § 3.
Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.