en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rus- og psykisk helsearbeid, master, deltid


Obligatoriske emner SP Semester
MHV148_2 Forskningsmetode II 10
1 2 3 4 6
MRPMAS02_1 Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid 30
1 2 3 4
Obligatoriske emner SP Semester
MHV145_2 Menneskerettigheter, helseetikk og helserett 10
1 2 4 5 6
MRP130_1 Kunnskapssyn i praksis 10
1 2 3 5 6
MRPMAS01_1 Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid d... 10
1 2 3 5 6
MHV148_2 Forskningsmetode II 10
1 2 3 4 6
MRPMAS02_1 Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid 30
1 2 3 4
Velg ett emne i 3. semester SP Semester
MHV261_1 Helseteknologi i klinisk praksis 10
1 2 4 5 6
MHV263_1 Simuleringsbasert læring 10
1 2 4 5 6
MHV264_1 Pasientsikkerhet - teori og praksis 10
1 2 4 5 6
MHV266_1 Profesjonsveiledning 10
1 2 4 5 6
MHV268_1 Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i ... 10
1 2 4 5 6
MHV269_1 Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid... 10
1 2 4 5 6
MRP210_1 Arbeidsliv og rus 10
1 2 4 5 6
Obligatoriske emner SP Semester
MHV140_2 Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi 10
2 3 4 5 6
MRP110_1 Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer... 10
2 3 4 5 6
MHV142_1 Forskningsmetode I 10
1 3 4 5 6
MRP120_1 Recovery-orienterte perspektiv på psykiske l... 10
1 3 4 5 6
MHV145_2 Menneskerettigheter, helseetikk og helserett 10
1 2 4 5 6
MRP130_1 Kunnskapssyn i praksis 10
1 2 3 5 6
MRPMAS01_1 Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid d... 10
1 2 3 5 6
MHV148_2 Forskningsmetode II 10
1 2 3 4 6
MRPMAS02_1 Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid 30
1 2 3 4
Velg ett emne i 3. semester SP Semester
MHV261_1 Helseteknologi i klinisk praksis 10
1 2 4 5 6
MHV263_1 Simuleringsbasert læring 10
1 2 4 5 6
MHV264_1 Pasientsikkerhet - teori og praksis 10
1 2 4 5 6
MHV266_1 Profesjonsveiledning 10
1 2 4 5 6
MHV268_1 Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i ... 10
1 2 4 5 6
MHV269_1 Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid... 10
1 2 4 5 6
MRP210_1 Arbeidsliv og rus 10
1 2 4 5 6